Sla navigatie over
Logo van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Ontdek Geotechniek - Open Bedrijvendag 4 oktober 2009

  contact | www.vlaanderen.be

U bent hier: vlaanderen.be > geotechniek

Welkom in de boeiende wereld van de geotechniekFoto van de bouw van het Doeldok


Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch Ún veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Bezoek op zondag 5 oktober 2014 de afdeling Geotechniek in Zwijnaarde (Gent) en maak kennis met het volledige proces van sonderingen, boringen en metingen op de werf tot proefnemingen in het labo.
De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek
De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek De boeiende wereld van de geotechniek


Wat doet de afdeling Geotechniek?


De afdeling Geotechniek van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken voert geotechnische proeven en metingen uit in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken.

Metingen 'in situ' bepalen het werkelijke gedrag van de grond inzake vervormingen en grond- en waterdruk. Grondmonsters worden zorgvuldig ingezameld en in het labo geanalyseerd. Dat levert belangwekkende informatie op over de kwaliteit en het draagvermogen van de ondergrond. Onze geotechnische studies onderzoeken ook de stabiliteit, de vervorming en de waterstroming in en rondom constructies die in contact staan met de grond.

Met sondeer- en boorwagens worden proeven uitgevoerd in heel Vlaanderen. Jaarlijks verrichten we grondonderzoek voor een honderdtal projecten. De afdeling Grondtechniek kan op die manier waardevol advies verstrekken, o.m. over taludhellingen, het effect van bemaling (grondwaterverlaging) en de benodigde funderingstechnieken. Bij belangrijke projecten volgen we het werkelijke gedrag van de grond tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Proefuitvoeringen en processen lopen conform de kwaliteitssystemen ISO 9001 en ISO 17025.

Geotechniek is een partner van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) die gegevens over de ondergrond in Vlaanderen gratis ter beschikking stelt.


Zo vindt u ons makkelijk


  • Afdeling Geotechniek
    Technologiepark gebouw 905, 9052 Zwijnaarde
    09-240.75.11 - fax: 09-240.75.00
    e-mail: geotechniek@vlaanderen.be

Klik voor de toegankelijkheidsfiche van het Technologiepark Zwijnaarde (PDF document - 171 kB).


Links


Logo van de Vlaamse overheid