Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Extra containerbehandelingscapaciteit

Contact

Home

Met zowat 150.000 directe en indirecte banen is de Antwerpse haven bepalend voor de welvaart van Vlaanderen. Het havengebied Antwerpen moet zich verder kunnen ontwikkelen en toch in evenwicht blijven met zijn omgeving. Een bloeiende haven in een leefbare omgeving, daar zet Vlaanderen op in.

Thema maritieme en economische ontwikkeling Thema wonen, leven en landbouw Thema robuuste natuur
Thema mobiliteit Thema milieu Thema recreatie, erfgoed en landschap

Bekijk de ontwikkelingsplannen voor het Antwerpse havengebied op de GRUP-kaart


Beweeg met de muis over de locaties voor informatie

Naast het Deurganckdok (5) is er op de Linkerscheldeoever plaats voor een nieuw havengebied: de Saeftinghezone. In die zone is er plaats voor een nieuw dok, het Saeftinghedok, en voor andere havenfuncties (1). Door de vernietiging van het GRUP heeft de Saeftinghezone nu de bestemming landbouw / havengebied en Doel-centrum is woongebied. De ontwikkeling zoals voorzien in het GRUP kan er nu dus niet doorgaan. Op Linkerscheldeoever is 190 hectare voorbehouden voor logistieke activiteiten. Het Logistiek Park Waasland krijgt al vorm (2). Door de vernietiging van het GRUP kan voor het oostelijk deel van het LPW de ontwikkeling niet doorgaan zoals voorzien. Vanaf Putten West (12), in noordelijke richting wordt de dijk doorgetrokken tot aan de kerncentrale van Doel. Het GRUP bevestigt de verlenging van het Verrebroekdok in zuidelijke richting. Door de vernietiging van het GRUP kan de verlenging zoals voorzien in het GRUP er nu niet doorgaan. Om de capaciteit van het Deurganckdok ten volle te benutten, worden de nodige terminals en infrastructuur aangelegd. De Kieldrechtsluis is in gebruik genomen in het voorjaar van 2016. Ze  verbindt het Deurganckdok, het getijdendok pal aan de Schelde, met het Waaslandkanaal. Het GRUP havenontwikkeling linkeroever bestemde Doel als havengebied. Dat GRUP is vernietigd door de Raad van State. Doel is nu woongebied. Prosperdorp zal blijven bestaan en het waardevolle erfgoed in Prosperpolder is intussen beschermd. Prosperpolder Noord maakt deel uit van het Belgisch-Nederlandse Hedwige-Prosperproject. Hier komt getijdennatuur en het gebied zal tegelijk de nabijgelegen gebieden beter beschermen tegen overstromingen (Sigmaplan). In de gehuchten Ouden Doel (10) en Rapenburg (11) zal de bewoning over enkele jaren uitdoven. De twee gehuchten zullen dan in een getijdengebied liggen, waardoor ze niet langer bewoonbaar zijn. Maar deze projecten hangen af van welke uitspraak de Raad van State hierover doet. In de gehuchten Ouden Doel (10) en Rapenburg (11) zal de bewoning over enkele jaren uitdoven. De twee gehuchten zullen dan in een getijdengebied liggen, waardoor ze niet langer bewoonbaar zijn. Maar deze projecten hangen af van welke uitspraak de Raad van State hierover doet. Het GRUP legt de mogelijkheid vast om een bufferdijk te bouwen ter hoogte van het natuurgebied Putten West, ter hoogte van de zilte weiden in de Nieuw-Arenbergpolder en op de grens van het noordelijke gebied en de haven. Gebieden die niet behoren tot het havengebied en die niet nodig zijn voor natuurontwikkeling, worden ingekleurd als landbouwgebied. Het gebied ter hoogte van de Muggenhoek en het westelijke deel van de Nieuw Arenberg-polder zou landbouwgebied blijven tot 2028.  Vanaf 2028 zou het natuurgebied worden. Als tegen 2028 zou blijken dat de natuurdoelen in de ruimere regio gehaald worden, zonder dat de Muggenhoek en het westelijke deel van Nieuw Arenberg als natuurgebied ingericht zijn, dan zal de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat het toch landbouwgebied blijft. Door de vernietiging van het GRUP zijn deze gebieden nu deels landbouw-, deels buffeer- en deels landbouw/havengebied. Het GRUP tekent de Grote Geule in als natuurgebied. Maar dit natuurproject hangt af van welke uitspraak de Raad van State hierover doet. Om de omliggende dorpen leefbaar te houden komen er nieuwe bufferzones en worden bestaande bufferzones bij Verrebroek, Kieldrecht en Kallo, zoals het Groot-Rietveld (15) en Rietveld Kallo (16) uitgebreid.  Vanaf hier beginnen de projecten op rechteroever. Om de omliggende dorpen leefbaar te houden komen er nieuwe bufferzones en worden bestaande bufferzones bij Verrebroek, Kieldrecht en Kallo, zoals het Groot-Rietveld (15) en Rietveld Kallo (16) uitgebreid.  Vanaf hier beginnen de projecten op rechteroever. Op de Rechterscheldeoever, tussen de Noorderlaan en het derde havendok, maken kleinhandelszaken op termijn plaats voor havenactiviteiten. De kmo-zone Schijns op Rechterscheldeoever  wordt verder uitgebouwd tot Logistiek Park Schijns. Voor de binnenvaart komt er een nieuwe wachtplaats Noordland. Dankzij het GRUP kunnen ook nieuwe Tijsmanstunnels een vergunning krijgen. Een van die tunnels zou een fietsverbinding worden. Rond Berendrecht en Zandvliet wordt een groene buffer ontwikkeld. De Stocatradijk (21) wordt uitgebreid. De natuur in Opstalvallei (22) wordt verder ontwikkeld. Hier komt een geluidsbuffer langs de A12. Rond Berendrecht en Zandvliet wordt een groene buffer ontwikkeld. De Stocatradijk (21) wordt uitgebreid. De natuur in Opstalvallei (22) wordt verder ontwikkeld. Hier komt een geluidsbuffer langs de A12. Tussen de bestaande natuurgebieden, zoals de Kuifeend (24), en nieuwe natuurgebieden zijn ook ecologische verbindingen mogelijk. De Ettenhovense polder (23) blijft behouden als landbouwgebied. Die polder is ook aangeduid als erfgoedlandschap. Tussen de bestaande natuurgebieden, zoals de Kuifeend (24), en nieuwe natuurgebieden zijn ook ecologische verbindingen mogelijk. De Ettenhovense polder (23) blijft behouden als landbouwgebied. Die polder is ook aangeduid als erfgoedlandschap.

TELEXGa naar de nieuwspagina

PUBLICATIESZesde nummer van de Havenkrant Ontdek de najaarseditie van de Havenkrant
Oktober 2016

Met welke apps je de haven kan verkennen, hoe landbouwers een veilige haven voor de bruine kiekendief creŽren en hoe bedrijven in de haven slim en duurzaam omgaan met hun energiekost.

Bekijk alle publicaties

SOCIALE BEGELEIDING VAN LANDBOUWERS, EIGENAARS EN BEWONERSwebsite bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurprojecten

Klik hier
om naar de website van de sociaal bemiddelaar te gaan.

Dit is een officiŽle website van de Vlaamse overheid - OVER VLAANDEREN.BE