Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Home

Met zowat 150.000 directe en indirecte banen is de Antwerpse haven bepalend voor de welvaart van Vlaanderen. Het havengebied Antwerpen moet zich verder kunnen ontwikkelen en toch in evenwicht blijven met zijn omgeving. Een bloeiende haven in een leefbare omgeving, daar zet Vlaanderen op in.

Thema maritieme en economische ontwikkeling Thema wonen, leven en landbouw Thema robuuste natuur
Thema mobiliteit Thema milieu Thema recreatie, erfgoed en landschap

Bekijk de ontwikkelingsplannen voor het Antwerpse havengebied op de GRUP-kaartDISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kunnen een aantal acties voor de Ontwikkeling van het Antwerpse Havengebied niet (verder) uitgevoerd worden voor de Linkerscheldeoever.

U vindt de inhoud van deze acties nog steeds ter informatie op de website, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties,...
Klik op de kaart voor meer details


TELEXGa naar de nieuwspagina

GEZOCHT! #HAVENHELDENHavenhelden

www.havenhelden.be
Volg ons op Facebook

PUBLICATIESZesde nummer van de Havenkrant Start opmaak LER voor vlottere verkeersdoorstroming op de E34
Maart 2017

Alle informatie over de opmaak van het LandbouwEffectenRapport E34, lees je in deze nieuwsbrief.

Bekijk alle publicaties

SOCIALE BEGELEIDING VAN LANDBOUWERS, EIGENAARS EN BEWONERSwebsite bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurprojecten

Klik hier
om naar de website van de sociaal bemiddelaar te gaan.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info