Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


24 NIEUWE ACTIEFICHES ONLINEOp 22 mei komen er 24 nieuwe actiefiches online. Daarin kan je meer lezen over hoe de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen tot stand komt.

De ontwikkeling van het havengebied Antwerpen gebeurt stapsgewijs door de uitvoering van plannen en projecten. Het gaat om infrastructuurprojecten, zoals de bouw van een spoorlijn, en om maatregelen die het evenwicht met de leefomgeving verzekeren, zoals de aanleg van groene buffers. De Vlaamse Regering keurde hiervoor een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet ervoor zorgen dat de groei van het havengebied samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en een robuuste natuur. Het gaat dus vooral om maatregelen die de leefbaarheid van de woonkernen en de landbouw verbeteren, of die zich richten op natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, recreatie en waterbeheer.

De acties van het actieprogramma zijn onderverdeeld in zes grote thema's :

Sinds 18 november 2014 kan je de stand van zaken van een dertigtal acties online raadplegen. Op 22 mei 2015 komen daar nog eens 24 nieuwe acties bij. Door op één van de zes thema's te klikken, ga je naar de fiches over de acties binnen dat thema. Onder het thema milieu kan je bijvoorbeeld ontdekken hoe ver het staat met de energieprojecten in de haven. Onder de rubriek 'Raadpleeg hier de actiefiches' kan je op de verschillende acties klikken.

Wie volgt het actieprogramma op?Om de planning, de financiering en de samenhang tussen de maatregelen van het actieprogramma te bewaken, stelde de Vlaamse Regering een procesmanager aan. Die coördineert de uitvoering van het actieprogramma en volgt het op. Hij wordt daarin ondersteund door een multidisciplinair procesteam, het Centraal Netwerk en specifieke werkgroepen. Hier lees je er meer over.

Hoe ver staat het actieprogramma?Van de acties die nu online staan (ongeveer de helft van alle acties) is bijna twee derde in uitvoering of al afgewerkt. Voor alle acties samen, ook degene die nog niet online staan, ligt dat cijfer iets lager, op bijna 60 procent. Ongeveer een kwart van de acties wordt voorbereid, en zowat tien procent zijn plannen op lange termijn en zijn daarom nog niet gestart.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info