Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


TELLING VAN RUGSTREEPPADDEN IN DE HAVEN OP 5 JUNINatuurpunt organiseert op vrijdagavond 5 juni een telling van rugstreeppadden in de haven. Deze beschermde dieren leven er in een dertigtal aangelegde poelen, die met elkaar in verbinding staan door stapstenen en corridors. Dit netwerk van ecologische infrastructuur in het havengebied Antwerpen geeft de rugstreeppadden nieuwe kansen.

Soms trekken verlaten industrieterreinen of bouwgronden onverwachte planten en dieren aan. Een aantal soorten belandt zelfs midden in de haven- en mobiliteitsinfrastructuur. Ook die natuur draagt bij tot het bereiken van de Europese natuurdoelen, en daarom moet ze beschermd worden. Speciaal voor de rugstreeppad, een van de beschermde soorten van de Europese Habitatrichtlijn, leggen de vzw Natuurpunt en het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen een ecologisch netwerk aan. Dat netwerk moet het voortbestaan van de soort binnen het havengebied garanderen. Het gaat om permanente leefgebieden, zoals voortplantingspoelen op openbaar terrein, die via stapstenen en corridors met elkaar verbonden worden. In het havengebied zijn intussen al zo'n dertig poelen aangelegd.

PaddentellingOp 5 juni organiseert Natuurpunt een grote paddentelling met vrijwilligers. De eerste telling in 2014 spotte zowat 500 volwassen rugstreeppadden in het econetwerk. Mogelijk leven er in de rest van het havengebied nog meer exemplaren. Vorig jaar nam een twintigtal vrijwilligers deel aan de telling. Omdat er nog poelen zijn bijgekomen, hoopt Natuurpunt dit jaar nog meer vrijwilligers te verwelkomen. Om de juiste telmethode onder de knie te krijgen, organiseert Natuurpunt op voorhand ook een proeftelling. Wie wil deelnemen, brengt het best laarzen en een goede zaklamp mee. Voor meer info kun je terecht bij Johan Baetens op het nummer 0484 23 75 59 of via johan.baetens@natuurpunt.be.

Eerste soortenbeschermingsprogrammaDoor zijn ligging aan de Schelde trekt het havengebied nog meer verrassende planten en dieren aan. Zo voelt de zeldzame moeraswespenorchis zich er thuis en komt de zwartkopmeeuw er broeden. In totaal vinden maar liefst negentig beschermde soorten een geschikte biotoop in de haven. Hoe kunnen die soorten veilig overleven te midden van de drukke economische activiteiten? Het eerste soortenbeschermingsprogramma van Vlaanderen zorgt voor een netwerk van ecologische infrastructuur waarin bedreigde dieren en planten kunnen gedijen.

Dit programma behoort tot een van de 27 doelstellingen van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen.

Ook in de eerste editie van de Havenkrant lees je er meer over.


Rugstreeppad

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info