Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


VLAAMSE REGERING ZET NIEUWE STAP IN ONTWIKKELING SAEFTINGHEDOKDe Vlaamse Regering gaat verder met de ontwikkeling van een nieuw Saeftinghedok. Na de positieve Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) wordt er nu een milieueffectenrapport opgemaakt. "Cruciaal is evenwel de koppeling met de mobiliteitsontsluiting van de Waaslandhaven, de Linkerscheldeoever en een derde Scheldekruising zoals voorzien in het Masterplan 2020", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Tegelijkertijd zetten we in op betere samenwerking tussen de havens om zo extra trafieken te genereren én containercapaciteit optimaal te benutten".

Alle studies bevestigen het: de internationale containervaart zal in de komende jaren blijven groeien. Om mee te kunnen groeien hebben de Vlaamse havens extra behandelingscapaciteit nodig. "Niet alleen om het Vlaamse marktaandeel in de wereldhandel te kunnen vergroten", zegt Weyts. "Maar ook om ons huidige marktaandeel te kunnen behouden".

De minister benadrukt het enorme economische belang van de Vlaamse Havens. Meteen grijpt hij de ontwikkeling van het Saeftinghedok aan om ook de havensamenwerking concreet vorm te geven.

Net om meer goederen te kunnen behandelen en samen te groeien, wil de Vlaamse Regering de Havens van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende echt laten samenwerken. "De Vlaamse havens kunnen elkaar goed aanvullen", zegt Weyts. "Om alle bestaande containercapaciteit in de havens maximaal te benutten, richten de verschillende havenbesturen een commerciële ontwikkelingsmaatschappij op."

Uit de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse blijkt dat de investering in dit Saeftinghedok meer dan de moeite waard is. Volgens alle prognoses verdient het project zichzelf in minder dan 10 jaar volledig terug. Het nieuwe dok levert een nettowinst van 3,5 miljard euro op. Tijdens de aanleg van het dok creëert het project meer dan 500 netto werkplaatsen in de bouwsector, na de opening gaat het om 1.500 tot 3.500 arbeidsplaatsen.

De volgende stap is nu de opmaak van een milieueffectenrapport. In dat onderzoek is de impact van het Saeftinghedok op de mobiliteit in het Waasland essentieel. "Maar we gaan er ook voor zorgen dat niet alle containers over de weg moeten maar steeds meer via de binnenvaart het achterland bereiken", stelt Weyts.

"Deze Vlaamse Regering investeert in onze internationale concurrentiepositie", besluit Weyts. "Maar we doen alles doordacht. Het hele plaatje en zeker de mobiliteitsontsluiting moet volledig duidelijk zijn voor het licht finaal op groen gaat."

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info