Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


WERKEN AAN DE E34 IN VRASENEOp 24 augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer met het heraanleggen van het op- en afrittencomplex Vrasene op de E34. Deze werken zijn een belangrijke eerste stap om de Waaslandhaven beter bereikbaar te maken en het verkeer veiliger en vlotter te laten doorstromen.

Tijdens de werken moeten weggebruikers rekening houden met extra hinder, vooral tijdens de spitsuren. De werken aan de E34 zullen ongeveer een maand duren. Via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer kun je volgen hoe ze vorderen.

Het op- en afrittencomplex in Vrasene is een zeer druk verkeerspunt. Op piekmomenten ontstaat er vaak een gevaarlijke file aan de afrit van de E34 richting Vrasene of de haven. Door het verkeer te regelen met verkeerslichten, kunnen we de doorstroming van de E34 naar de N451 verbeteren. Bestuurders zullen dan niet alleen vlotter maar ook veiliger kunnen rijden. Vanaf 17 september 2015 zal de druk op dit op- en afrittencomplex nog groter worden door werken in de Waaslandhaven. Daarom voert het Agentschap Wegen en Verkeer deze werken sneller uit dan voorzien.

Dit zijn de krachtlijnen van het actieprogramma voor mobiliteit in de haven: de efficiƫntie van het goederenvervoer verhogen, het goederentransport duurzamer maken, veiliger verkeer, minder hinder voor omwonenden, en meer woon-werkverkeer met de fiets, het openbaar vervoer of ander collectief transport. Om de haven verder te ontwikkelen en tegelijk het toenemende verkeer op te vangen, moet de transportinfrastructuur meegroeien. Dat voorkomt wachttijden op de wegen, aan sluizen en wachtdokken en op het spoor. Het actieprogramma Ontwikkeling Havengebied Antwerpen (OHA) bevat tal van infrastructuurwerken die moeten verzekeren dat goederen die via de zee worden aangevoerd vlot hun bestemming op het vasteland bereiken en omgekeerd. In deze actiefiche lees je meer over het waarom van de werken aan de E34.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info