Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


VLAAMSE OVERHEID BETREURT VERSTORING INFOMARKT DOELPOLDER EN NIEUW ARENBERGPOLDEROp dinsdag 22 september hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Rond 19 uur gisterenavond werd de infomarkt verstoord door een 50-tal actievoerders die zich verzetten tegen de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Jan Hemelaer, procesmanager van de Vlaamse overheid voor de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen, probeerde de dialoog met de actievoerders aan te gaan en luisterde naar hun klachten en grieven. Toen dat onmogelijk bleek, nodigde Jan Hemelaer een delegatie van de actievoerders uit voor een gesprek.

De sfeer werd grimmig toen de actievoerders de infopanelen verscheurden en het informatiemateriaal vernielden. Van een normaal verloop van de infomarkt kon niet langer sprake zijn. Heel wat geïnteresseerde bezoekers moesten het noodgedwongen zonder informatie over de twee nieuwe natuurgebieden stellen.

"Ik kan begrip opbrengen voor de bijzonder moeilijke situatie waarin sommige bewoners van het havengebied zich bevinden", zegt Jan Hemelaer over de incidenten van gisteren. "Maar de manier waarop gereageerd werd, is zeer te betreuren. Als Vlaamse overheid proberen we iedereen op een correcte manier te informeren over deze inrichtingsplannen. Heel wat mensen wilden daar gisteren op de infomarkt in Kieldrecht meer over vernemen, maar moesten onverrichter zake naar huis keren. We gaan ons dan ook beraden over hoe we deze belangstellenden tijdig en correct kunnen blijven inlichten over de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen", besluit Jan Hemelaer.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info