Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


VOLG HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN DE WAASLANDHAVENVoorafgaand aan de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland is in het westelijke deel (65 hectare) van het gebied een archeologisch onderzoek aan de gang. Archeologen zoeken er naar sporen van menselijke activiteit uit de steentijd. Je kan hun graafwerk volgen op deze blog.

Sinds de jaren 80 zijn in de omgeving van het Verrebroekdok verschillende archeologische studies uitgevoerd. De prehistorische lagen zijn in de venige ondergrond aan de Waaslandhaven bijzonder goed bewaard gebleven. Uit analyse van de bodemlagen blijkt dat deze omgeving al in de steentijd menselijke activiteit kende.

Uitvoerige bodemanalyse

In het westelijke deel van het toekomstige Logistiek Park Waasland (65 hectare) kwamen tijdens een archeologisch vooronderzoek in 2013 zelfs artefacten tevoorschijn uit het mesolithicum: onder meer een stuk van een bijl en fragmenten van een pijlpunt die stammen uit deze prehistorische periode die 11.000 jaar geleden begon. Daarom kan dit logistiek gebied pas ontwikkeld worden na een grondige archeologische studie van de ondergrond. Dit onderzoek in opdracht van de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), startte midden september 2015. Naast archeologen zijn ook bodemkundigen op het terrein aan de slag. Zij bestuderen de gelaagdheid van de bodem en brachten sinds september al 350 lopende meter bodemprofiel in kaart.

In de havenkrant van september lees je meer over het archeologisch vooronderzoek en het geplande vervolgonderzoek. Geïnteresseerden kunnen op de blog, die de archeologen bijhouden, het onderzoek op de voet volgen. Op de blog verschijnen geregeld foto's en korte berichtjes over wat de archeologen aan het doen zijn. Je kan hier ook terecht met je vragen.

Ontwikkeling Logistiek Park Waasland

In het havengebied Antwerpen zijn tal van industriële activiteiten stevig verankerd. Om de haven aantrekkelijk te houden krijgen bedrijven bij hun verdere ontwikkeling voldoende ruimte en logistieke ondersteuning. De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zal daarom een aantal bedrijventerreinen in de Waaslandhaven bouwklaar maken voor het Logistiek Park Waasland. Deze terreinen zijn door hun ligging op het kruispunt van de zeehaven en de verbindingen naar het binnenland via binnenvaart, sporen en wegen uitermate geschikt om uit te groeien tot een internationaal georiënteerd en multimodaal logistiek park.

In het oostelijke deel van het Logistiek Park Waasland (125 hectare) heeft Tabaknatie al een kleine 50 hectare ontwikkeld. Dit deel van het park is bestemd voor typische haven- en industriële logistiek. In het westelijke deel van het Logistiek Park Waasland ligt de focus natuurlijk ook op logistieke activiteiten, maar gezien de ligging gaat er meer aandacht naar groeninrichting op en rond de bedrijfsterreinen, en worden extra maatregelen genomen om de mogelijke hinder voor omwonenden te beperken. Meer info over Logistiek Park Waasland vind je hier.Volg het archeologisch onderzoek in de Waaslandhaven

 
© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info