Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


HAVENGEMEENSCHAP LANCEERT DERDE DUURZAAMHEIDSVERSLAGBurgers, bedrijven en overheden in het havengebied Antwerpen werken samen om duurzaamheid in de haven in kaart te brengen en te verbeteren. Op 22 oktober lanceerde de havengemeenschap haar derde duurzaamheidsverslag, het resultaat van een uitgebreide dialoog met alle betrokken partijen.

Het derde duurzaamheidsverslag is niet louter een voortzetting van de eerder verschenen verslagen, het is ook een gebiedsoverschrijdend verslag dat de ganse havengemeenschap erbij betrekt. Het kwam tot stand dankzij een dialoog tussen burgers, bedrijven en overheden. Ook de Verenigde Naties bestempelen in hun recent goedgekeurde 17 Sustainable Development Goals (SDG's) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen samenwerking en dialoog (partnerships) als een van de sleutels om tot een duurzame wereld te komen.

In de volgende editie van de havenkrant lees je meer over hoe dit derde duurzaamheidsrapport tot stand kwam. De vierde Havenkrant ligt vanaf midden december ter beschikking in de belangrijkste onthaalpunten van het havengebied. Je kunt ze vanaf dan ook digitaal vinden op onze website onder publicaties.

Je kunt het derde duurzaamheidsverslag digitaal raadplegen via www.duurzamehavenvanantwerpen.be.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info