Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


'HAVENLAND' START IN VOORJAAR 2016logo HavenlandMet de goedkeuring van het strategisch project 'Havenland' door Vlaams minister Schauvliege in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan vanaf het voorjaar 2016 het nieuwe actieplan voor onthaal en recreatie in het havengebied van start gaan.

Het havengebied aantrekkelijk maken voor het grote publiek, de haven promoten als een economische, maar evenzeer toeristische en recreatieve trekpleister, ... De werkgroep Onthaal en Recreatie vertaalt die ambitie in het project 'Havenland'.

Sterk merk

Het zijn het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA), de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de EGTS Linieland van Waas en Hulst die hun schouders zetten onder het Havenland-project. Eerst lieten ze een voorbereidende studie uitvoeren rond drie thema's: de natuurlijke rijkdom van het Scheldelandschap, de rijke geschiedenis van de regio en de economische wereldhaven. De studie is klaar en wordt nog deze maand aan de werkgroep Onthaal en Recreatie overgemaakt.

Dan volgt het concrete werk: een herkenbare huisstijl uitwerken voor alle aantrekkelijke locaties, een recreatieve infrastructuur ontplooien, (openbaar) vervoer over het water (hop-on-hop-off catamarans) organiseren, nieuwe fiets- en wandelroutes aanleggen... Deze acties moeten de gebieden beter ontsluiten, ze een ruimtelijke samenhang geven en uiteindelijk 'Havenland' tot een sterk merk maken.

Uitrol actieplan

Dit voorjaar nog start een vervolgtraject op de studie. Met de subsidie van 300.000 euro over een periode van drie jaar die minister Schauvliege op 22 december toekende, wordt voor dit strategisch project een structuur met een coƶrdinator, een secretariaat en een stuurgroep opgezet. Het GHA, de MLSO, de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Beveren staan in voor een cofinanciering van 20%. Binnen die drie jaar moeten twaalf operationele doelstellingen rond marketing, recreatie en draagvlak worden gerealiseerd.

In 2016 moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn. Voor de zomer zullen bijvoorbeeld de fietslussen Waasland klaar zijn. Ook het project van de waterbussen voor zowel woon-werkverkeer als recreatieve doeleinden staat op stapel. Voorts moeten tegen 2017 fietsers en wandelaars van enkele natuurgebieden kunnen genieten zonder de natuur te verstoren.

De officiƫle lancering van Havenland is gepland voor de zomer van 2016.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info