Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


RAAD VAN STATE: GRUP BLIJFT GELDIG OP RSODe Raad van State heeft zes verzoeken tot vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' voor Rechterscheldeoever (RSO) verworpen. Het GRUP blijft dus van kracht op Rechterscheldeoever. Over een zevende en laatste vernietigingsverzoek van het GRUP RSO dient de Raad nog een uitspraak te doen.

Op 30 april 2013 keurde de Vlaamse Regering het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' goed. De Regering koos voor een verdere ontwikkeling van de haven, in evenwicht met de omgeving (bewoning, natuur, landbouw, recreatie, erfgoed ...). Met het GRUP legde ze de nieuwe contouren van het havengebied Antwerpen vast. Op RSO houdt de havenontwikkeling inbreiding en verdichting in. Op LSO wordt ook in inbreiding voorzien, maar is er nog plaats om het havengebied met ongeveer 1.000 hectare uit te breiden.

Wat de RSO betreft dienden destijds de nv Polders Investeringsfonds, bvba Landbouworganisatie Noord, bvba Maritime Containertrading, Benjamin Simons, bvba Agro Dessim en vzw De Schuur elk een verzoek tot vernietiging van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' in. De Raad van State heeft beslist op geen van de zes verzoeken in te gaan. Over het zevende vernietigingsverzoek, dat van nv Vleemo, dient de Raad van State zich nog uit te spreken. Dat is ook het geval voor de verzoeken tot vernietiging wat het GRUP voor LSO betreft.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info