Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


ANOUK PATTYN IS NIEUWE BEMIDDELAARSinds 1 december is Anouk Pattyn de nieuwe bemiddelaar bij grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Zij treedt daarmee in de voetsporen van Lieve Verfaillie. Als bemiddelaar is zij het aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking bij de voorbereiding, het beslissingstraject en de uitvoering van grote infrastructuurwerken.

Anouk Pattyn"De bemiddelaar vormt een buffer tussen de burger en de overheid. Bij conflicten tussen individuele belangen en het algemeen belang probeer ik verzoenend op te treden", zegt Anouk. "Als bemiddelaar zie ik het als mijn voornaamste taak om burgers die ergens wonen en in dat wonen 'geraakt' worden door infrastructuurprojecten, zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit zowel door te luisteren naar de verwachtingen van alle partijen als door te informeren, en waar nodig samen naar oplossingen te zoeken."

Discretie en onpartijdigheid maken een wezenlijk deel uit van haar job. "Als bemiddelaar vellen we absoluut geen oordeel en nemen we geen beslissingen", vertelde ze.

Koen Goeminne, die na het vertrek van Lieve Verfaillie een jaar lang met veel inzet en enthousiasme de taak van bemiddelaar ad interim op zich nam, blijft deel uitmaken van het team van de bemiddelaar. Projecten waaraan het team van de bemiddelaar werkt zijn bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het Antwerpse havengebied, de Gentse kanaalzone, verschillende projecten van De Lijn en de uitbreiding van de ring rond Brussel.

Anouk Pattyn werkte in het verleden als sociaal bemiddelaar voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en als projectleider rond de hervorming van de brandweer voor de FOD Binnenlandse Zaken.

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info