Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Uitvoeren van maatregelen uit het 'Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020'

Opvolging en uitvoering van het 'Masterplan Spoorvervoer'


Opvolging en uitvoering van het 'Masterplan Binnenvaart'


Uitvoeren van maatregelen uit het 'Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020'


Opmaken en uitvoeren van een masterplan voor pijpleidingen
ACTIE : UITVOEREN VAN MAATREGELEN UIT HET 'MASTERPLAN VOOR DE BINNENVAART OP DE VLAAMSE WATERWEGEN - HORIZON 2020'

Willen we onze economische groei op lange termijn in stand houden, dan moeten we het fileprobleem aanpakken. Dat kan onder meer door de binnenvaart te stimuleren, maar daarvoor moet de infrastructuur van de waterwegen wel up-to-date zijn. Het 'Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020' moet daarvoor zorgen.

Waar?  

De waterwegen in Vlaanderen. Het gaat onder andere om de verbreding en verdieping van het Albertkanaal net ten Zuid-Oosten van het havengebied, zie kaart.Wat?

Vlaanderen telt 1.056 kilometer waterwegen. Die zijn verbonden met de zeehavens, de Noordzee, het Europese waterwegennet en de belangrijkste Europese autowegen. Een groot deel van de Vlaamse bedrijven ligt op korte afstand van zo'n waterweg. Het logistieke belang van de binnenvaart neemt dan ook toe: de Vlaamse waterwegen zijn een optimale drager voor goederentransport. Toch kunnen ze nog sterker benut worden. Dit Masterplan bevat doelgerichte investeringen om de capaciteit van waterwegen en sluizen te verhogen, missing links en bottlenecks weg te werken en een betere aansluiting op andere vormen van transport te verzekeren. Concreet gaat het in de eerste plaats om de uitvoering van eerder genomen beslissingen in projecten zoals het Seine-Scheldeproject tussen Antwerpen en Frankrijk, de aanpassingswerken aan het Kanaal Gent-Oostende (doortocht Brugge, de Dammepoortsluis en de brug in Steenbrugge), de afwerking van het Zeekanaal Brussel-Schelde en de opwaardering van het Albertkanaal (verbreding en verdieping van de sectie Antwerpen-Wijnegem voor klasse VIb-schepen, verhogen van de bruggen tot 9,10 meter). Deze projecten zullen verder gerealiseerd worden.

Het masterplan zorgt ook voor voldoende comfortabele, veilige en goed uitgeruste aanlegplaatsen, die het doorgaande scheepvaartverkeer niet hinderen.

U vindt het volledige 'Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020' op www.wenz.be/nl/nieuws/publicaties/.

Trekker

Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart

Stand van zaken

Dit project zit in fase 4.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info