Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap > Versterken van de recreatieve mogelijkheden in en om de haven > Plan voor onthaal en recreatie in de haven van Antwerpen + bezoekersmanagement

Plan voor onthaal en recreatie in de haven van Antwerpen + bezoekersmanagement
ACTIE : PLAN VOOR ONTHAAL EN RECREATIE IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN + BEZOEKERSMANAGEMENT

Het project 'Havenland' wil een onthaal- en recreatieplan creƫren voor het Antwerpse havengebied.

Waar?  

Het projectgebied omvat drie niveaus: het Antwerpse havengebied (zowel Linker- als Rechterscheldeoever), de aansluitende gemeenten (ook grensoverschrijdend) en de Schelderegio.Wat?

Het project 'Havenland' maakt het unieke havenlandschap zo toegankelijk mogelijk voor het publiek. Zo kan iedereen er de recreatieve waarden van ontdekken: natuur, polderlandschap, erfgoed en een beleving van maritieme en industriƫle activiteiten. De aandacht van Havenland gaat zowel uit naar het verleden van het havengebied als naar het heden en de toekomst. Niet alleen recreatieve fiets- en wandelroutes komen aan bod, Havenland speelt ook maximaal in op het vervoer over het water.

Voor het project Havenland werkt het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) samen met de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en de Europese Groepering Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Stand van zaken

Het plan van aanpak voor onthaal en recreatie zal in het eerste semester van 2015 worden opgeleverd (fase 4).

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info