Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven > Realisatie Logistiek Park Schijns

Realisatie Logistiek Park Schijns


Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal


Realisatie logistiek Park Waasland


Ontwikkelingszone Saeftinghe


Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel
ACTIE : REALISATIE LOGISTIEK PARK SCHIJNS

Het Logistiek Park Schijns (LPS) wordt een multimodaal logistiek park van 87 hectare.

Waar?  

Tussen het Vormingsstation Noord, het slibverwerkingsproject Amoras en de A12Wat?

De ontwikkeling van het Logistiek Park Schijns (LPS), ook wel 'distributiezone Hoevenen' genoemd, past in de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het GRUP geeft er een logistieke bestemming aan. De plaats waar het LPS moet komen, doet nu nog dienst als zandstock voor specie van de baggerwerken in het havengebied. Om van de lange, smalle zone een goed ontsloten multimodaal logistiek park te maken, moet de waterloop 'Verlegde Schijns' eerst worden gedempt en verplaatst. Dankzij die ingreep, en het herwaarderen van het oude pompstation Rode Weel met zijn wachtbekkens, zullen Merksem, Ekeren, Kapellen en de polders bovendien beter beschermd zijn tegen overstromingen.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Stand van zaken

Er werd al een inrichtingsstudie uitgevoerd. Drie studiebureaus werkten samen met het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen aan het inrichtingsplan. De studie leverde de nodige inzichten op om de bestemde zone in te richten als een duurzaam en ultramodern logistiek park.

In 2014 werd een landschapsstudie opgestart in samenwerking met de Vlaams Bouwmeester. Ook de aansluiting van het Logistiek Park Schijns op de A12 wordt daarin bekeken.

Er is al een kennisgeving geweest van het project-MER aan de bevolking. Het project-MER zelf zal pas kunnen worden afgerond zodra de landschapsstudie klaar is, wellicht begin 2015.

Om de Europese instandhoudingsdoelstellingen (IHD) te behalen moet het natuurgebied Opstalvallei eerst volledig ingericht zijn. Daarna kan de Verlegde Schijns worden gedempt en het Logistiek Park Schijns worden aangelegd.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info