Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven > Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal

Realisatie Logistiek Park Schijns


Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal


Realisatie logistiek Park Waasland


Ontwikkelingszone Saeftinghe


Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel
ACTIE : REALISATIE UITBREIDING CONCESSIETERREIN NOORDZEETERMINAL

Het Gemeentelijk havenbedrijf zal het concessieterrein aan de Noordzeeterminal bouwklaar maken.

Waar?  

In het Noorden van de haven, tussen de Schelde en de terreinen van BASF op de RechterscheldeoeverWat?

Loswal 1b2 werd voorheen gebruikt om onderhoudsbaggerspecie te storten. Nu is die specie voldoende ontwaterd om de werken aan te vatten. Het terrein is ongeveer 16 hectare groot en moet bouwrijp worden gemaakt. Daarna wordt het geïntegreerd in het concessieterrein aan de Noordzeeterminal.
De werken zijn aanbesteed en kunnen beginnen.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Budget

Bouwklaar maken van loswal 1b2: ongeveer 9 miljoen euro (excl. BTW)

Stand van zaken

De realisatie en financiering van de uitbreiding van het concessieterrein liggen ondertussen vast.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info