Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven > Realisatie logistiek Park Waasland

Realisatie Logistiek Park Schijns


Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal


Realisatie logistiek Park Waasland


Ontwikkelingszone Saeftinghe


Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel
ACTIE : REALISATIE LOGISTIEK PARK WAASLAND

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) zal een aantal bedrijventerreinen in de Waaslandhaven verwerven en bouwklaar maken voor het Logistiek Park Waasland. Dat moet uitgroeien tot een internationaal georiƫnteerd en multimodaal logistiek park.

Waar?  

Een oppervlakte van ongeveer 190 hectare in de zuidelijke hoek van de Waaslandhaven tussen de E34, de Verrebroekstraat en de SchoorhavenwegWat?

Het terrein wordt verworven en bouwklaar gemaakt. Vervolgens worden bedrijventerreinen in concessie gegeven voor logistieke activiteiten. Verharde wegen maken de bedrijventerreinen toegankelijk.

Het Logistiek Park Waasland zal twee zones omvatten:

  • de oostelijke zone beslaat zo'n 125 hectare en is bestemd voor typische haven- en industriĆ«le logistiek;
  • de westelijke zone, het dichtst bij Verrebroek, is eveneens bestemd voor logistieke activiteiten, maar er gaat meer aandacht naar de groeninrichting op en rond de bedrijfsterreinen. In de zone worden ook extra maatregelen genomen om de mogelijke hinder te beperken.

De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft duurzaamheid en zuinig ruimtegebruik hoog in het vaandel bij de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland. Kandidaat-concessiehouders moeten aantonen dat ze de oppervlakte optimaal zullen benutten. Verder is er uitgebreid aandacht voor verantwoord energiegebruik, maximale recyclage, minimale emissies, duurzaam transport en respect voor de natuur. Ook de vooropgestelde tewerkstelling is een belangrijke factor.

Trekker

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

Stand van zaken

Het oostelijke deel van het Logistiek Park Waasland omvat vijf ontwikkelingsfasen. De eerste fase, goed voor een kleine 50 hectare, is al ontwikkeld door Tabaknatie. Voor de andere 76 hectare is het wachten op de goedkeuring van het project-MER en de realisatie van de voorziene natuurgebieden. Het gaat enerzijds over de uitbreiding van natuur in het gebied 'Grote Geule' en anderzijds over de uitvoering van individuele soortenbeschermingsprogramma's.

Het oostelijke deel van het logistiek park is al bereikbaar via een rotonde aan de Hazopweg. Die zal worden heraangelegd om een ongelijkgrondse kruising te voorzien met goederenspoorlijn 10 en de fietspaden. Er wordt ook een corridor voor de rugstreeppad aangelegd. In een volgende fase is een tweede wegontsluiting van het logistiek park gepland en later nog een spoorontsluiting. Bovendien wordt onderzocht welke mogelijkheden het uiteinde van het Verrebroekdok kan bieden voor de binnenvaart.

Het westelijke deel van het Logistiek Park Waasland (65 hectare) kan pas worden ontwikkeld nadat de archeologische vervolgstudie is afgerond. Vervolgens is er nog goedkeuring nodig van het project-MER.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info