Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven > Ontwikkelingszone Saeftinghe

Realisatie Logistiek Park Schijns


Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal


Realisatie logistiek Park Waasland


Ontwikkelingszone Saeftinghe


Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel
ACTIE : ONTWIKKELINGSZONE SAEFTINGHE

Het GRUP legt de contouren vast voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe. In dat gebied kan de haven in de toekomst bijkomende economische activiteiten ontwikkelen.

Waar?  

Op het grondgebied van Beveren, ter hoogte van DoelWat?

De haven van Antwerpen moet zich als belangrijkste regionale en Vlaamse economische pool kunnen blijven ontwikkelen als een mainport binnen de Hamburg - Le Havre range. Ze profileert zich daarbij als de meest omnivalente haven en als haven met de duurzaamste modal split.

Om het multifunctionele karakter van de haven - maritieme, industriële, logistieke ontwikkeling - te versterken, wordt op linkeroever een zone van ongeveer 1000 hectare voorbehouden voor bijkomende economische activiteiten. Zo is er de mogelijkheid om een tweede getijdendok aan te leggen: het Saeftinghedok.

Die uitbreiding moet de haven tegen 2030 de nodige ruimte geven om onder meer nieuwe containerbehandelingscapaciteit aan te bieden. Verder kunnen zich op andere terreinen binnen het projectgebied logistieke en industriële activiteiten ontwikkelen.

Er bestaat een grote kans dat de haven al tegen 2021 moet beschikken over extra behandelingscapaciteit. Dat is nodig vanwege de voortdurende schaalvergroting van de scheepvaart in het algemeen, en de containervaart in het bijzonder. Bovendien verwierven de havens intussen een prominente positie in de vaarschema's van wereldwijde allianties van rederijen. Dat brengt heel wat vaarverkeer teweeg. Een nieuw dok in de ontwikkelingszone Saeftinghe zou dat kunnen opvangen. De contouren ervan zijn al vastgelegd, maar de Vlaamse Regering moet nog een beslissing nemen over de bouw van het dok.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Stand van zaken

Het GHA en MLSO lieten in samenspraak met het Vlaamse Gewest een maatschappelijke afweging uitvoeren voor verschillende invulscenario's voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Aan de hand van die studie zal een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden opgesteld. Die beschrijft en kwantificeert de kosten en baten zo volledig mogelijk, en drukt de maatschappelijke effecten van het project zoveel mogelijk uit in financiële termen.

In een volgende stap zal de Vlaamse Regering een scenario kiezen en gaat de procedure van start met een kennisgeving van het project-MER aan de bevolking.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info