Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven > Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel

Realisatie Logistiek Park Schijns


Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal


Realisatie logistiek Park Waasland


Ontwikkelingszone Saeftinghe


Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel
ACTIE : ONDERZOEK NAAR DE VERPLAATSING VAN DE TELEFOONCENTRALE AAN DE ENGELSESTEENWEG IN DOEL

Bij de aanleg van het Saeftinghedok moet de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg verplaatst worden.

Waar?  

Aan de Engelsesteenweg in DoelWat?

In eerste instantie moet een onderzoek bepalen hoe en naar waar de telefooncentrale zal worden verplaatst. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk dat andere telefooncentrales een deel van de functie van de huidige centrale overnemen. Een volgende stap bepaalt de voorwaarden voor de verhuizing en wie ervoor zal instaan.

Trekker

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO)

Stand van zaken

MLSO pleegde al overleg met de eigenaar van de telefooncentrale, Connectimmo. Beide partijen spraken af om meer gedetailleerde afspraken te maken op het moment dat de aanleg van het Saeftinghedok concreet wordt.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info