Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap > Respect voor landschappelijke en erfgoedwaarden > Documenteren van het stratenpatroon van Doel

Studie 'Ruraal erfgoed in het Linkerscheldeoevergebied'


Documenteren van het stratenpatroon van Doel


Bescherming van het waardevolle erfgoed in Prosperpolder


Integratie landschap en erfgoed bij de inrichting van natuurgebieden


Convenanten voor Hof ter Walle en de monumenten van Doel
ACTIE : DOCUMENTEREN VAN HET STRATENPATROON VAN DOEL

In het actieprogramma is een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het stratenpatroon in Doel opgenomen.

Waar?  

DoelWat?

De recente geschiedenis van Doel - met zijn sterk inkrimpende bevolking sinds de negentiende eeuw - plaatste het dorp als het ware onder een stolp. Daardoor bleven zijn bijzondere dambordpatroon en ruimtelijke structuur uit de zeventiende eeuw perfect bewaard. Die evolutie maakte van Doel een soort historisch relict.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed liet een onderzoek uitvoeren naar de geschiedenis van het stratenpatroon van Doel. Het resultaat is een vlot en duidelijk werkrapport, dat het historische stratenpatroon vergelijkt met de huidige situatie. Het rapport geeft een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

  • Om welk type nederzettings- of stratenpatroon gaat het?
  • Hoe oud is dat patroon?
  • Hoe kwam het tot stand?
  • Wat was de rol van de eigendomsstructuur? Wat waren de ideologische of praktische motieven om dit stratenpatroon aan te leggen?
  • Welke rol speelden de kerksite en het Herenhuis daar mogelijk bij?
  • Hoe uniek is het stratenpatroon van Doel? Zijn er andere voorbeelden bekend, en dateren die van vroeger, later of rond dezelfde periode? Werden ze bewaard en gedocumenteerd?
  • Hoe verhoudt het huidige stratenpatroon zich tot het historische?

Voor het werkrapport werden literatuur- en cartografische bronnen geraadpleegd. Ook archiefdocumenten zoals kadasters, landboeken en kaartboeken werden bestudeerd. Al het historische materiaal werd vergeleken met de huidige situatie van het stratenpatroon.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed zal het werkrapport overhandigen aan de procesmanager van Ontwikkeling havengebied Antwerpen.

Trekker

Agentschap Onroerend Erfgoed

Budget

23.894 euro

Stand van zaken

Deze actie is in afwerking (fase 5): het werkrapport is eind oktober 2014 ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info