Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap > Respect voor landschappelijke en erfgoedwaarden > Bescherming van het waardevolle erfgoed in Prosperpolder

Studie 'Ruraal erfgoed in het Linkerscheldeoevergebied'


Documenteren van het stratenpatroon van Doel


Bescherming van het waardevolle erfgoed in Prosperpolder


Integratie landschap en erfgoed bij de inrichting van natuurgebieden


Convenanten voor Hof ter Walle en de monumenten van Doel
ACTIE : BESCHERMING VAN HET WAARDEVOLLE ERFGOED IN PROSPERPOLDER

Om het typisch gemengde karakter van landbouw en bewoning in Prosperdorp te vrijwaren, net als de historische en landschappelijke waarde van de dorpskern, besliste de Vlaamse Regering in 2012 om twee gebouwen te beschermen als monument, en de omgeving van de kerk en de pastorie als dorpsgezicht.

Waar?  

Prosperpolder en Prosperdorp, een gehucht van KieldrechtWat?

In het dorp van Prosperpolder staan unieke polderpareltjes. De Vlaamse Regering wil dat historische erfgoed en landschap beschermen. De Prosperhoeve - of beter het domein Prosperhoeve, een gebouwengroep aan de Belgische Dreef in Kieldrecht - is uniek als historische pachtboerderij. Het ministerieel besluit (MB) van 22 september 1982 zorgde voor de bescherming als monument van de herenhoeve op nummer 8 en de volledige inboedel van de zijvleugel (maalderij). Het hele domein - het Groothof, de Prosperhoeve en het herenhuis op de nummers 5-7 en 7A - werd toen eveneens beschermd als dorpsgezicht.

In 2012 besliste de Vlaamse Regering na een grondige evaluatie , om nog meer erfgoed en landschappen te beschermen in Prosperdorp. Het MB van 27 februari 2013 legde definitief de bescherming vast van de Sint-Engelbertuskerk, het bijbehorende kerkhof en de pastorie van de Sint-Engelbertusparochie als monument. Datzelfde MB nam ook de omgeving van de kerk en de parochie definitief op als beschermd dorpsgezicht.

Meer informatie is te vinden op :

inventaris.onroerenderfgoed.be
inventaris.onroerenderfgoed.be
Bescherming van de omgeving van de kerk en pastorie als dorpsgezicht
Bescherming van de kerk en het kerkhof als monument
Bescherming van de pastorie als monument

Trekker

Agentschap Onroerend Erfgoed

Stand van zaken

Deze actie zit in fase 6: afgewerkt.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info