Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur > Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren

Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren


Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)


Realisatie Verrebroekdok fase drie


Realisatie Saeftinghedok


Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever


Renovatie Royerssluis
ACTIE : AFWERKEN DEURGANCKDOK MET TERMINALS EN INFRASTRUCTUREN

Ruim tien jaar geleden begon de bouw van het Deurganckdok, het grootste getijdendok ter wereld. Om de capaciteit van het Deurganckdok ten volle te benutten worden ook de nodige terminals en infrastructuur aangelegd.

Waar?  

Op de Linkerscheldeoever, net ten zuiden van DoelWat?

Het Deurganckdok kan acht tot negen miljoen standaardcontainers (TEU) per jaar aan. Het dok staat rechtstreeks in verbinding met de Noordzee. Er zijn dus geen sluizen nodig. Zo kunnen schepen veel sneller de haven bereiken. Het Deurganckdok is het grootste getijdendok ter wereld.

Aan de ruim 5 kilometer lange kaaimuur kunnen de schepen vlot aanmeren. Baggerwerken moeten ervoor zorgen dat het dok ook de grootste containerschepen kan ontvangen. Onderhoudsbaggerwerken zullen steeds nodig blijven, omdat het dok onder invloed staat van de getijden.

De terminals kunnen uitbreiden naar het uiteinde van het dok, al naargelang de noodzaak.

Trekker

Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Alle kaaimuren en baggerwerken zijn voltooid. Sinds 2005 is het Deurganckdok operationeel. In oktober 2013 meerde het grootste containerschip ter wereld er aan. In de loop van 2015 zal Mediterranean Shipping Company (MSC) van de Rechterscheldeoever verhuizen naar het Deurganckdok, zodat het dok voor een groot deel ingevuld zal zijn.

De Deurganckdoksluis zal de toegang tot de haven vormen. Zodra de sluis klaar is, wordt de einddijk nog weggebaggerd. Dan kunnen de schepen vanuit het Deurganckdok ook de bedrijven aan de havendokken op de Linkerscheldeoever aandoen.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info