Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur > Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)

Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren


Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)


Realisatie Verrebroekdok fase drie


Realisatie Saeftinghedok


Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever


Renovatie Royerssluis
ACTIE : REALISATIE TWEEDE ZEESLUIS (DEURGANCKDOKSLUIS)

De bouw van een tweede zeesluis aan het Deurganckdok is nodig om de Waaslandhaven beter te verbinden met de zee. Dankzij de zeesluis zullen de dokken op de Linkerscheldeoever altijd goed bereikbaar zijn.

Waar?  

De Deurganckdoksluis verbindt het Deurganckdok, een getijdendok pal aan de Schelde, met het Waaslandkanaal.Wat?

De Deurganckdoksluis wordt 500 meter lang en 68 meter breed. Dat is heel wat groter, breder en dieper dan de Kallosluis. Momenteel is de Kallosluis de enige toegang tot de Wase havendokken vanuit de Noordzee. Daardoor kunnen de wachttijden voor schepen er hoog oplopen. De tweede sluis zal het scheepvaartverkeer via de Kallosluis vlotter laten verlopen. Tegelijk zal ze de haven van Antwerpen bedrijfszekerheid bieden als de Kallosluis buiten gebruik is wegens onderhouds- of herstellingswerken.

Op de projectwebsite www.deurganckdoksluis.be kunt u de bouw van de sluis op de voet volgen.

Trekker

Afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken

Budget

De geraamde kostprijs van de bouw van de tweede zeesluis in de Waaslandhaven bedraagt 382 miljoen euro (volgens de projectwebsite)

Stand van zaken

De eerste spadesteek voor de bouw van de grootste sluis ter wereld werd gegeven op 21 november 2011. In 2016 moet de sluis in gebruik zijn.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info