Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur > Realisatie Verrebroekdok fase drie

Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren


Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)


Realisatie Verrebroekdok fase drie


Realisatie Saeftinghedok


Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever


Renovatie Royerssluis
ACTIE : REALISATIE VERREBROEKDOK FASE DRIE

Het Verrebroekdok zal in het zuiden worden verlengd. Die ingreep creƫert 130 hectare extra haventerrein.

Waar?  

Het Verrebroekdok, aan het Waaslandkanaal ten noorden vanWat?

Het Verrebroekdok, waarvan de bouw al in 1996 begon, zal in het zuiden worden verlengd. Het gaat om de derde fase van de aanleg. Die is goed voor 130 hectare extra voor havenontwikkeling.

Het gaat om de volgende werken :

  • baggerwerken. Het dok wordt uitgebaggerd tot een waterdiepte van 18 meter;
  • het bouwen van kaaimuren;
  • de aanpassing van de afwatering aan pompgemaal Watermolen;
  • het bouwrijp maken van de omliggende terreinen en de exploitatie ervan.


Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)
De Afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken staat in voor de baggerwerken.

Budget

De bouw van de kaaimuren en de aanpassing van de afwatering zal ongeveer 55 miljoen euro kosten, de baggerwerken en het bouwrijp maken van de terreinen zo'n 28 miljoen euro.

Stand van zaken

Dit project zit in de voorbereidingsfase (fase 1). De kennisgeving van het project-MER is al gebeurd.

Volgens de planning volgt de uitvoering van het project vanaf 2016, na de inrichting van Prosperpolder Zuid (fase 1) als natuurkerngebied.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info