Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur > Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever

Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren


Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)


Realisatie Verrebroekdok fase drie


Realisatie Saeftinghedok


Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever


Renovatie Royerssluis
ACTIE : REALISATIE DERDE BINNENVAARTSLUIS RECHTERSCHELDEOEVER

De haven wil de goederen die over zee toekomen zo duurzaam mogelijk verder transporteren. Om 43 procent van het containervervoer tegen 2030 via de binnenvaart te laten verlopen, moet de haven voldoende aansluitingen hebben op de waterlopen in het achterland. Op de Rechterscheldeoever wordt er mogelijk een bijkomende binnenvaartsluis gebouwd om het aandeel van de binnenvaart in de 'modal split' te vergroten.

Waar?  

De precieze locatie is nog niet bekend. Diverse locaties op de rechteroever van de Schelde zijn mogelijk. Een grondige studie moet uitsluitsel brengen.Wat?

Het is nog niet zeker of de derde binnenvaartsluis werkelijk kan worden gebouwd. Mogelijk maakt de renovatie van de Royerssluis, ook op de Rechterscheldeoever, de bouw van een derde binnenvaartsluis overbodig.

Trekker

De Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Dit project is nog niet gestart. Pas als de renovatie van de Royerssluis rond is, wordt beslist of de derde binnenvaartsluis nodig is.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info