Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur > Renovatie Royerssluis

Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren


Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis)


Realisatie Verrebroekdok fase drie


Realisatie Saeftinghedok


Realisatie derde binnenvaartsluis Rechterscheldeoever


Renovatie Royerssluis
ACTIE : RENOVATIE ROYERSSLUIS

Door meer goederen te transporteren over het water zijn er op de weg minder vrachtwagens nodig. Dat zou de files verkleinen en het verkeer vlotter doen verlopen. De haven wil de binnenvaart stimuleren om de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de omgeving, en de verkeersveiligheid te verbeteren. De sluizen die de haven ontsluiten voor de binnenvaart moeten de toenemende transportbehoeften over het water echter aankunnen. De Royerssluis zal worden gerenoveerd om de bereikbaarheid van de haven en het Albertkanaal te verbeteren.

Waar?  

Op de Rechterscheldeoever tussen het Amerikadok en de Schelde, in het Zuiden van de havenWat?

De Royerssluis werd voor het eerst gebruikt in 1908. De sluis is 182,5 meter lang en 22 meter breed. Binnenschepen - en in beperkte mate ook zeeschepen - kunnen langs hier van en naar het Albertkanaal. Maar omdat de sluis verouderd is, zijn er jaarlijks investeringen nodig om haar operationeel te houden. De sluis is momenteel te klein om er vierbaksduwvaartkonvooien door te laten. Om ook moderne containerschepen te kunnen versassen wordt de Royerssluis gerenoveerd. Er komen nieuwe sluisdeuren, de constructies worden verstevigd en de toegangswegen en bruggen over de sluis verbeterd. Momenteel worden drie infrastructuurscenario's tegen elkaar afgewogen:

  • een vernieuwing van de sluis met behoud van de afmetingen;
  • een vernieuwing plus verbreding van de sluis tot 27 meter breed;
  • vernieuwing plus verbreding tot 36 meter.

In de twee verbredingsscenario's wordt de sluis ook iets langer, met een lengte binnen de sluisdeuren van 200 meter. De verbreding van de sluis is noodzakelijk om vierbaksduwvaart toe te laten. In het eerste infrastructuurscenario is dat niet mogelijk.

De planningscontext van dit project ligt vast en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is reeds afgewerkt. Momenteel wordt beslist over het te volgen scenario.

Trekker

De Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Budget

De kostprijs van een verbreding tot 27 meter bedraagt 140 miljoen euro. Een verbreding tot 36 meter zou zo'n 13 miljoen euro meer kosten.

Stand van zaken

De werken aan de Royerssluis zijn gepland tussen 2016 en 2019.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info