Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE LIEFKENSHOEKSPOORVERBINDING

Sinds december 2014 zorgt de Liefkenshoekspoorverbinding voor een rechtstreeks traject (16,2 km) tussen de Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever en het rangeerstation Antwerpen-Noord op de Rechterscheldeoever. Heel wat goederentreinen hoeven sindsdien geen omweg meer te maken langs de knelpunten, met name de Kennedyspoortunnel en de spooras Antwerpen-Berchem-Antwerpen-Schijnpoort. Dat betekent dat daar nu meer reizigerstreinen kunnen rijden. De doorstroming op onder meer de spoorlijn Antwerpen-Gent loopt ook vlotter.

Waar?  

Het hele traject loopt van de sporenbundel Zuid op de Linkerscheldeoever tot het rangeerstation Antwerpen-Noord op de Rechterscheldeoever. Het traject loopt onder meer langs de spoorinstallaties aan het Deurganckdok, het grootste getijdendok ter wereld. Het rangeerstation Antwerpen-Noord is het tweede grootste vormingsstation van Europa.Wat?

De tweede spoortunnel onder de Schelde is van groot belang voor het goederenverkeer en het havengebied Antwerpen. In het verleden reden alle goederentreinen van de Waaslandhaven naar de Rechterscheldeoever via Melsele en Zwijndrecht door de Kennedyspoortunnel naar het rangeerstation Antwerpen-Noord. Nadien moesten ze gedeeltelijk over hetzelfde traject terugkeren richting Lier. Deze tweede Scheldetunnel betekent voor de meeste treinen een tijdswinst van 40 minuten. Voortaan is dit de voorkeursroute voor het goederentransport.

Het traject van de Liefkenshoekspoorverbinding (16,2 km) start op de Linkerscheldeoever in de bundel Zuid. Een spoorbedding (6,7 km) verbindt dit vertrekpunt met de bestaande spoortunnel onder het Waaslandkanaal (1,2 km), die volledig werd aangepast en vernieuwd. Een open sleuf zorgt voor de verbinding met de vertrekschacht. Vanuit die schacht werden de twee tunnelkokers (telkens plusminus 6 km) onder de Schelde en het Kanaaldok geboord.

De Liefkenshoekspoorverbinding ondersteunt de groei in het havengebied en draagt bij tot de optimale wisselwerking tussen spoor- en watertransport. Samen met het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, de Vlaamse Regering en de Belgische overheid wil Infrabel in havengebied Antwerpen het aandeel van de containertrafiek via het spoor verder opdrijven van 8 % nu naar ongeveer 15 % in 2030.

Trekker

Infrabel.

Budget

De totale investering voor de Liefkenshoekspoorverbinding bedraagt 873 miljoen euro.

Stand van zaken

De bouwkundige werken vonden plaats van 2008 tot 2013. TUC RAIL, het studiebureau van Infrabel, nam de co├Ârdinatie op zich.

In de zomer van 2012 begon Infrabel met de aanleg van de sporen en de bovenleidingen. Op het volledige traject gebeurden ook seininrichtingswerken om de veiligheid van het spoorverkeer te garanderen. Dat vergde onder meer 50 seinen en 244 kilometer kabels. Op de Liefkenshoekspoorverbinding heeft Infrabel meteen het Europese seininrichtingssysteem ETCS (European Train Control System) geïnstalleerd. Dit traject is ook uitgerust met het digitale communicatienetwerk GSM-R (GSM for Railways).

Begin 2014 startte Infrabel met het testen van de nieuwe spoorinfrastructuur. Vanaf september 2014 maakten de treinbestuurders van de verschillende spooroperatoren opleidingsritten om vertrouwd te raken met de nieuwe spoorverbinding en alle veiligheidssystemen.

Op 9 december 2014 werd de nieuwe Liefkenshoekspoorverbinding officieel geopend. Sinds 14 december 2014 rijden de goederenoperatoren rechtstreeks en sneller tussen de Linker- en de Rechterscheldeoever en is de Liefkenshoekspoorverbinding commercieel in gebruik.

Voor wie nog meer wil weten: klik hier.

Dit project is afgewerkt (fase 6).

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info