Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : UITBOUWEN BINNENVAARTMOGELIJKHEDEN VAN HET VERREBROEKDOK AAN DE KOP VAN HET DOK

Aan de kop van het Verrebroekdok breidt de haven de mogelijkheden voor de binnenvaart verder uit.

Waar?  

Op het zuideinde van het Verrebroekdok, aan het Waaslandkanaal ten noorden van VerrebroekWat?

De mogelijkheden voor de binnenvaart op de Linkerscheldeoever moeten worden uitgebreid. Zo kan de haven het multimodale karakter van het nieuwe Logistiek Park Waasland versterken en tegelijk haar ambitie waarmaken om tegen 2030 zo'n 40 procent van het containervervoer te laten verlopen via de binnenvaart. Op het zuideinde van het Verrebroekdok komt een kaaimuur om schepen te laden en te lossen. Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen wil de aan te leggen infrastructuur maximaal laten renderen. Daarom moet maritieme op- en overslag mogelijk zijn langs de hele kaailengte. Het is niet de bedoeling om een zone uitsluitend voor de binnenvaart in te richten.

Om het multimodale karakter van het Logistiek Park Waasland te verzekeren moet het ook toegankelijk worden gemaakt voor de binnenvaart. De studie 'Multimodaal concept' onderzoekt de manieren waarop dat kan gebeuren. Een gemengde maritieme en binnenvaartterminal op de kop van het Verrebroekdok behoort tot de mogelijkheden en wordt onderzocht in het project-MER. Dat is in opmaak voor het derde deel van het Verrebroekdok.

De vormgeving en uitbouw van de in het GRUP vastgelegde binnenvaartmogelijkheden voor het Verrebroekdok horen integraal bij de uitbreiding van het Verrebroekdok (fase drie).

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Stand van zaken

Dit project maakt deel uit van de voorbereiding van de realisatie van het Verrebroekdok fase drie. Daarvoor is de kennisgeving van het project-MER al gebeurd. Het project is dus in voorbereiding.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info