Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE WACHTDOK VOOR LICHTERS AAN DE NOORDLANDBRUG

De binnenvaart is belangrijk om de Antwerpse haven op een maatschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen, en om de toename van goederentransporten op te vangen. Een wachtdok biedt binnenvaartschepen de mogelijkheid om te wachten tot ze behandeld kunnen worden. Zo kunnen goederentransporten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd via de binnenvaartsector.

Waar?  

In Zandvliet, ten noorden van de Noordlandbrug, de brug over het Schelde-Rijnkanaal, in het noorden van de Antwerpse haven aan de Nederlandse grens op de RechterscheldeoeverWat?

Het gaat om baggerwerken, de bouw van het wachtdok zelf en nutsvoorzieningen voor wachtende binnenvaartschepen (duwbakken, motorschepen en tankers).

Het water in het wachtdok zou 5 meter diep worden. In het technische voorontwerp zijn verschillende scenario's bekeken voor de oriƫntatie en bijkomende wateroppervlakte om de bocht in het Schelde-Rijnkanaal naar het Oosten uit te baggeren. Bij een maximale wateroppervlakte worden 39 tot 52 ligplaatsen voor binnenvaartschepen gecreƫerd.

Trekker

NV De Scheepvaart

Budget

De kosten van de bouw- en aanlegbaggerwerken werden geraamd op 16 miljoen euro.

Stand van zaken

De voorbereiding van het project kan voortgaan zodra er duidelijkheid is over de financiering. Het project-MER - dat in 2008 al was goedgekeurd - is intussen vervallen.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info