Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE WACHTDOK VOOR LICHTERS EN SLEEPBOTEN NAAST SAEFTINGHEDOK OF LIGPLAATSEN AAN DE SCHELDE

De binnenvaart is belangrijk om de Antwerpse haven op een maatschappelijk verantwoorde manier te ontwikkelen, en om de toename van goederentransporten op te vangen. Voldoende wachtplaatsen bieden binnenvaartschepen de mogelijkheid om te wachten tot ze behandeld kunnen worden. Zo kunnen goederentransporten zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd via de binnenvaartsector.

Waar?  

Aan het toekomstige Saeftinghedok op de LinkerscheldeoeverWat?

Om voldoende wachtplaatsen te verzekeren voor binnenvaartschepen in de omgeving van het Saeftinghedok moet er een wachtdok worden gebouwd. Waar dat juist zal komen en hoe groot het zal zijn, hangt af van de voortgang van de Ontwikkelingszone Saeftinghe.

Omdat een wachtdok plaats inneemt en de beschikbare ruimte voor het Saeftinghedok beperkt, bekijkt de haven ook een andere manier om binnenvaartschepen voldoende wachtplaatsen te bieden. Zo worden er aan de Schelde aanmeerplaatsen gebouwd met de nodige nutsvoorzieningen.

Niet alleen binnenvaartschepen moeten kunnen aanmeren. Ook sleepboten van de sleepdiensten hebben veilige aanmeerplaatsen met nutsvoorzieningen nodig.

Trekker

Waterwegen en Zeekanaal NV en de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Dit project is nog niet gestart.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info