Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie van de Primaire Havenweg West

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE VAN DE PRIMAIRE HAVENWEG WEST

Het GRUP legt de ruimtelijke planning en randvoorwaarden vast om de ontsluitingswegen van de Waaslandhaven uit te bouwen. Uit het plan-MER bleek namelijk dat een weg aan de noordelijke zijde van de Waaslandhaven nodig zal zijn voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe in het noordelijke havengebied.

Waar?  

De 'ring' rond de Waaslandhaven in het westenWat?

Meer concreet gaat het hier over het voorbehouden van de zone voor het bouwen van het Westelijke deel van de 'ring' rond de Waaslandhaven. Hoewel het een actie op lange termijn betreft, is in het GRUP al een voorontwerpfase opgenomen voor de aanleg van het deel van de 'ring' dat de E34 zal verbinden met het noordelijke deel van de Waaslandhaven. Ten westen van het Verrebroek- en Doeldok zal de weg naar het noorden afbuigen en aansluiten op de toekomstige noordelijke tak van de 'ringweg'.

Trekker

Afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Dit project is gekoppeld aan de projectvoorbereiding voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe en de bouw van het Saeftinghedok. Het project is nog niet gestart.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info