Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE HAVENWEG LINKERSCHELDEOEVER EN E34

Het GRUP legt de ruimtelijke planning en randvoorwaarden vast om de ontsluitingswegen van de Waaslandhaven uit te bouwen. Uit het plan-MER bleek namelijk dat een uitbreiding van de E34 met een extra rijstrook enerzijds en een aansluiting op de toekomstige weg aan de westelijke zijde van de Waaslandhaven anderzijds nodig zullen zijn voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe in het noordelijke havengebied.

Waar?  

De E34 tussen de aansluiting op de R2 in Zwijndrecht en een nieuw te bouwen aansluitingscomplex op de toekomstige Primaire Havenweg WestWat?

Het gaat om aanpassingswerken op de E34. Enerzijds krijgt de E34 er een derde rijstrook bij. Anderzijds komt er een aansluitingscomplex op de toekomstige Primaire Havenweg West. Dat complex wordt aangelegd tussen de aansluiting met de R2 richting Liefkenshoektunnel en afrit 10 naar Vrasene, ter hoogte van het Logistiek Park Waasland.

Zo wordt de E34 in de toekomst - als de Ontwikkelingszone Saeftinghe wordt aangelegd - een deel van de 'ring' rond de Waaslandhaven.

Trekker

Afdeling Maritieme Toegang van het Departement van Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Het project is gekoppeld aan de projectvoorbereiding voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe en de bouw van het Saeftinghedok. Het project is nog niet gestart.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info