Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE VAN EEN TWEEDE OEVERVERBINDING ONDER HET KANAALDOK TER HOOGTE VAN DE TIJSMANSTUNNEL

Het GRUP legt de mogelijkheid vast om een nieuwe Tijsmanstunnel te bouwen. Die zou de fileproblemen moeten milderen en de veiligheid op de noordelijke Antwerpse ring bevorderen.

Waar?  

Op de noordelijke Antwerpse ring, ter hoogte van de huidige Tijsmanstunnel onder het Kanaaldok op RechterscheldeoeverWat?

De huidige Tijsmanstunnel is een tunnel met een 2x2-configuratie, twee rijstroken in beide richtingen. Hij verbindt de Scheldelaan ten westen van het Kanaaldok met de Noorderlaan ten oosten ervan. De tunnel verwerkt het doorgaand verkeer op de route langs de Liefkenshoektunnel, maar ook het plaatselijke havenverkeer moet erdoorheen. De vermenging van die twee verkeerstromen veroorzaakt veiligheids- en fileproblemen.

Een tweede Tijsmanstunnel onder het Kanaaldok moet de haven toegankelijker maken en het verkeer tussen de verschillende havendelen vlotter laten verlopen. De bouw van die tunnel past ook in het Masterplan Mobiliteit 2020 van de Vlaamse Regering.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bekijkt eerst of het de fileproblemen op korte termijn kan oplossen door de aansluiting van de huidige Tijsmanstunnel met de Scheldelaan en de Noorderlaan aan te pakken. Het AWV verwacht dat de herinrichting van de twee aansluitingscomplexen en de aansluitende wegen zal volstaan om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Deze werken worden voorgesteld op de investeringsbegroting van 2016 (uitvoering 2017).

De mogelijkheid om een tweede Tijsmanstunnel te bouwen, wordt voorlopig niet verder onderzocht.

Het AWV onderzoekt of en welke veiligheidsinvesteringen noodzakelijk zijn aan de huidige Tijsmanstunnel, indien de herinrichting van de aansluitingen met de Scheldelaan en de Noorderlaan het fileprobleem kunnen oplossen en er geen tweede Tijsmanstunnel gebouwd hoeft te worden.

Trekker

Agentschap voor Wegen en Verkeer

Stand van zaken

De bouw van een tweede Tijsmanstunnel wordt voorlopig niet verder onderzocht.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info