Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Nieuw aansluitingscomplex A12

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : NIEUW AANSLUITINGSCOMPLEX A12

Om het nieuwe Logistiek Park Schijns vlot bereikbaar te maken via de weg legt het GRUP de mogelijke bouw van een nieuw aansluitingscomplex op de A12 vast.

Waar?  

In de buurt van het Logistiek Park Schijns op de A12, de exacte locatie is afhankelijk van de landschapsstudie rond Logistiek Park SchijnsWat?

Het gaat om de bouw van een nieuw aansluitingscomplex met op- en afrit ter hoogte van het Logistiek Park Schijns. Daarop kan ook de toekomstige Nx, de nieuwe verbindingsweg met de N11, worden aangekoppeld.

De zoekzone voor de bouw van het aansluitingscomplex werd al gedefinieerd in het plan-MER van de Nx. Het gaat om de zone tussen de Dijkstraat en de Smalle Weg in Hoevenen. De landschapsstudie voor de realisatie van het Logistiek Park Schijns (LPS) neemt het ontwerp van dat aansluitingscomplex mee op om het op een ruimtelijk aanvaardbare wijze in te passen in het haven- en polderlandschap. In de naburige gemeenten mogen echter geen ongunstige mobiliteitseffecten ontstaan. Daarom bekijken we ook welke invloed de nieuwe verkeerswisselaar zou hebben op nabijgelegen ontsluitingscomplexen (Leugenberg en Stabroek) en gemeentewegen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo gunstig en veilig mogelijke oplossing, eventueel met bijkomende milderende maatregelen.

Kortom: de landschapsstudie voor LPS moet bepalen wat de beste oplossing is voor vlot verkeer op de A12 en de bereikbaarheid van het logistiek park. Dat kan ofwel door de bouw van een nieuwe aansluiting op de A12 ofwel door de reorganisatie van de bestaande op- en afritten aan de Leugenbergwijk aan de oostkant van het logistiek park.

Trekker

Samenwerking tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (Antwerpen) en het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen

Stand van zaken

Dit project is in voorbereiding.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info