Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Reorganisatie op- en afrittencomplex A12

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REORGANISATIE OP- EN AFRITTENCOMPLEX A12

Het GRUP bevat de mogelijkheid om het op- en afrittencomplex aan de wijk Leugenberg af te stemmen op de A12. Zo kan het verkeer daar vlotter doorstromen.

Waar?  

Het op- en afrittencomplex aan de wijk Leugenberg, in de bocht van de A12 tussen Ekeren en HoevenenWat?

Door het op- en afrittencomplex van de A12 ter hoogte van de Leugenberg opnieuw in te richten, laten we het verkeer vlotter doorstromen van en naar Hoevenen, Ekeren of Kapellen, en dringen we de filevorming er terug.

Het gaat over het op- en afrittencomplex tussen Hoevenen en Ekeren. De op- en afrit ter hoogte van het vliegveld van Hoevenen zal verdwijnen en vervangen worden door het nieuwe ontsluitingscomplex op de A12.

De reorganisatie van het aansluitingscomplex aan de Leugenberg hangt samen met de landschapsstudie voor de bouw van het Logistiek Park Schijns (LPS). Die studie moet de beste oplossing zoeken voor vlot verkeer op de A12 en een betere bereikbaarheid van het logistiek park. Ofwel kan er een nieuwe aansluiting op de A12 worden aangelegd, ofwel kunnen de op- en afritten aan de Leugenbergwijk worden heringericht, ten oosten van het Logistiek Park Schijns.

Trekker

Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA)

Stand van zaken

Dit project is in voorbereiding.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info