Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie Gentboog

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE GENTBOOG

Goederentreinen die van de Linkerscheldeoever naar Gent en Zeebrugge willen rijden, moesten vroeger een omweg maken via de Kennedyspoortunnel en de Rechterscheldeoever. Sinds april 2008 biedt de Gentboog een alternatief: een rechtstreekse verbinding die zorgt voor een tijdswinst van 30 tot 90 minuten.

Waar?  

In Melsele tussen goederenspoorlijn 10 (Antwerpen Linkeroever – Kennedyspoortunnel) en spoorlijn 58 (Antwerpen - Gent).Wat?

De Gentboog (spoorlijn 10/1) is 1,3 kilometer lang en leidt goederentreinen rechtstreeks van de havenzone op de Linkerscheldeoever naar Gent, Zeebrugge en Noordwest-Frankrijk.

Naast de realisatie van de Gentboog zorgde Infrabel ook voor de ' target='_blank'>ontdubbeling en de elektrificatie van goederenspoorlijn 10 en voor de nodige aanpassingen aan bundel Zuid.

Trekker

Infrabel

Budget

Infrabel investeerde tien miljoen euro in de realisatie van de Gentboog. Het gaat om een relatief kleine maar strategisch belangrijke investering.

Stand van zaken

Infrabel startte de werkzaamheden in augustus 2006. Eerst werd de bedding gegraven, dan werd de 1,3 km lange spoorboog aangelegd en daarna volgden de seininrichting en de bovenleiding. Na verschillende tests en de officiële homologatie stelde Infrabel de Gentboog in april 2008 ter beschikking van de spooroperatoren. Sinds de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding in 2014 kunnen ook de treinen van Antwerpen-Rechteroever via de Gentboog rechtstreeks richting Gent en Zeebrugge sporen.

Fase

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info