Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE UITBREIDING SPOORBUNDELS OP DE LINKERSCHELDEOEVER

Om het toenemende goederenverkeer zo veel mogelijk via het spoor op te vangen, bepaalt het GRUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ dat er nieuwe spoorlijnen en spoorbundels moeten komen op de Linkerscheldeoever. Op die manier worden de nieuwe havendokken daar verbonden met het spoorwegnet.

Waar?  

Ringspoor rond de havendokken van de Waaslandhaven (goederenspoorlijn 211); de spoorlus rond bedrijven tussen R2 en de Schelde (goederenspoorlijn 208); spoorbundels op drie plaatsen (Zuid, Verrebroek en Saeftinghe).Wat?

Infrabel bouwt een ringspoor rond de havendokken in de Waaslandhaven en een spoorontsluiting voor de bedrijven langs de Linkerscheldeoever. Dat moet bestaande en nieuwe projecten, zoals het Deurganckdok, toegankelijker maken. Later komt er nog extra spoorinfrastructuur om de verlenging van het Verrebroekdok en de toekomstige ontwikkelingszone Saeftinghe te ontsluiten.

Voor de bouw van het ringspoor werd de bestaande goederenspoorlijn 211 verlengd. De westelijke spoorontsluiting start aan spoorbundel Zuid en loopt verder langs de westelijke zijde van het Verrebroekdok en het Doeldok, tot aan de westkant van het Deurganckdok. De oostelijke spoorontsluiting loopt vanaf bundel Zuid naar en over de Kallosluis tot bundel Krommenhoek, tussen het Doeldok en het Deurganckdok.

In de Waaslandhaven ligt er nog een goederenspoorlijn, de L208. Die vormt een lus rond de bedrijven ten oosten van de R2. Deze spoorlijn loopt van op de Kallosluis naar het noorden, en dan langs de Schelde terug naar het zuiden. Ze sluit van daaruit aan op de Liefkenshoekspoorbundel.

Het actieprogramma bepaalt verder dat er op meerdere plaatsen spoorbundels komen of uitgebreid worden om het goederenvervoer optimaal te regelen.

Spoorbundel Zuid, ten zuiden van de havendokken in de Waaslandhaven, wordt geoptimaliseerd. Spoorlijn 10, tussen de Kennedyspoortunnel en de Liefkenshoekspoorverbinding, wordt doorgetrokken langs bundel Zuid.

Er komt ook een spoorbundel Verrebroek voor een optimale spoorontsluiting van het Verrebroekdok, dat wordt uitgebreid, en het nieuwe Logistiek Park Waasland.

Als de Ontwikkelingszone Saeftinghe en het bijbehorende Saeftinghedok er komen, komt daar ruimte voor de aanleg van een Saeftinghe-spoorbundel. Hoe die eruit zou zien, zal pas worden bepaald als er concrete plannen zijn voor de inrichting van deze zone.

Trekker

Infrabel

Stand van zaken

Het ringspoor L211 is volledig aangelegd, en zowel de westelijke als de oostelijke spoorontsluiting is in gebruik. De seinen op het nieuwe stuk van de oostelijke ontsluiting werken sinds maart 2007, die van de westelijke ontsluiting sinds eind 2013.

Spoorbundel Zuid telt nu 32 sporen. Tien sporen zijn volledig geëlektrificeerd. Voor tien andere sporen beperkt de elektrificatie zich tot de bundelkop. Goederenspoorlijn L10 werd doorgetrokken langs bundel Zuid en is in gebruik sinds april 2013.

Voor de aanleg van de spoorbundels aan het Verrebroekdok zijn de voorbereidingen begonnen. Er loopt een juridisch vooronderzoek naar de vergunningsplicht in het kader van de internationale reglementering rond het spoorvervoer van gevaarlijke goederen. De aanleg zal pas starten van zodra noodzakelijk.

Het totaalproject zit in fase 4.

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info