Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : REALISATIE TWEEDE SPOORTOEGANG OP DE RECHTERSCHELDEOEVER

Dankzij de Liefkenshoekspoorverbinding is er sinds december 2014 meer goederenverkeer mogelijk met de trein. Toch moet er nog een extra spoortoegang tot de haven komen. Dat is nodig om de verdere toename van het goederenvervoer op te vangen, en om de bestaande en nog te verwachten capaciteitsproblemen op de verbinding tussen Antwerpen-Noord en Lier weg te werken.

Waar?  

Tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord en de aansluiting met de spoorlijn Lier-Aarschot.Wat?

Al het goederenverkeer tussen de haven en het oosten en het zuiden loopt momenteel over spoorlijn L27A van Antwerpen-Noord via Antwerpen-Berchem naar Mortsel (Vertakking Krijgsbaan). Deze spoorlijn sluit in Mortsel aan op lijn 15, die op zijn beurt in Lier aansluit op goederenlijn L16 richting Duitsland. Deze sporen worden zeer intensief gebruikt en doorkruisen diverse dichtbebouwde woonkernen. De haven verwacht tegen 2030 een verdere stijging van het goederenvervoer, en de overheid wil het goederentransport langs het water en het spoor stimuleren. Daarom is er nood aan een extra goederenspoorlijn.

Het gaat om de aanleg van een tweede spoorontsluiting van de haven op de Rechterscheldeoever. Concreet komt er een dubbelsporige goederenspoorlijn bij tussen vormingsstation Antwerpen-Noord en Lier. Die is ongeveer 28 km lang en zal verschillende bestaande knooppunten ontlasten. De nieuwe lijn schept ruimte voor meer spoorverkeer, en maakt de Rechterscheldeoever rechtstreeks toegankelijk voor het goederenverkeer van en naar het hinterland. Bij dit project van Infrabel zijn verschillende steden en gemeenten betrokken.

Meer informatie over dit project vind je hier

Trekker

Infrabel

Stand van zaken

Het project zit in de studiefase. Onafhankelijke specialisten bestuderen momenteel nog twee mogelijke varianten voor de realisatie van de tweede spoortoegang tot de Rechterscheldeoever: tracé 'lange boortunnel' en tracé 'bundeling met E313’. Zij bekijken de impact van beide tracés op mobiliteit en milieu. Op basis van hun bevindingen stellen ze een plan-MER (MilieuEffectenRapport) en een MKBA (Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse) op. Het MER wordt dan ter goedkeuring overgemaakt aan de dienst MER van de Vlaamse overheid. Vervolgens kiest de Vlaamse Regering voor één van de twee studievarianten.

Volgens de verwachtingen wordt in het najaar van 2015 het plan-MER goedgekeurd en het MKBA gevalideerd. De Vlaamse Regering zal dan ten vroegste in de eerste helft van 2016 het definitieve tracé van de nieuwe goederenspoorlijn bepalen. Onmiddellijk nadien kan de procedure voor de opmaak van het noodzakelijke GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) en project-MER worden opgestart. Het GRUP moet het kader voor de Vlaamse overheid creëren om later een eventuele stedenbouwkundige vergunning voor de werken te kunnen afleveren.

Dit project zit in fase 1, de voorbereidende fase.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info