Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Verhogen van de capaciteit van de transportinfrastructuur richting binnenland > Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren

Realisatie Liefkenshoekspoorverbinding


Uitbouwen binnenvaartmogelijkheden van het Verrebroekdok aan de kop van het dok


Realisatie wachtdok voor lichters aan de Noordlandbrug


Realisatie wachtdok voor lichters en sleepboten naast Saeftinghedok of ligplaatsen aan de Schelde


Realisatie van de Primaire Havenweg West


Realisatie havenweg Linkerscheldeoever en E34


Realisatie van een tweede oeververbinding onder het Kanaaldok ter hoogte van de Tijsmanstunnel


Nieuw aansluitingscomplex A12


Reorganisatie op- en afrittencomplex A12


Verbinding (Nx) van de A12 met de N11


Realisatie Gentboog


Realisatie uitbreiding spoorbundels op de Linkerscheldeoever


Realisatie van de noordelijke tak van de O-structuur in de Waaslandhaven


Realisatie tweede spoortoegang op de Rechterscheldeoever


Optimalisatie ringspoor eerste fase Rechterscheldeoever: aanleg ongelijkgrondse vertakking in Ekeren
ACTIE : OPTIMALISATIE RINGSPOOR EERSTE FASE RECHTERSCHELDEOEVER: AANLEG ONGELIJKGRONDSE VERTAKKING IN EKEREN

Het rangeerstation Antwerpen-Noord is het hart van het goederenspoorverkeer naar het havengebied Antwerpen. Om het toenemende aantal treinen vlotter te laten doorrijden, moet de verzadigde vertakking Schijn plaatsmaken voor een ongelijkgrondse vertakking in Ekeren Oude Landen.

Waar?  

In Ekeren, ter hoogte van de Oude Landen.Wat?

De gelijkgrondse vertakking Schijn, die het spoorverkeer van het vormingsstation Noord naar het binnenland leidt, is verzadigd geraakt. Om de haven te kunnen laten groeien, moet er extra rijcapaciteit komen. Bedoeling is om de vertakking Schijn te vervangen door een nieuwe, ongelijkgrondse vertakking ter hoogte van de Oude Landen in Ekeren.

Omdat de spoorlijn in ophoging ligt, wordt aan de Kloosterstraat een nieuwe brug gebouwd. De oude brug aan de Statiestraat wordt vervangen door een nieuwe, geluidsarme brug. Ter hoogte van de Prinshoeveweg komt naast de bestaande brug een nieuwe.

Om de leefbaarheid in de Oude Landen te bewaken, komen er extra maatregelen. De nieuwste geluiddempende materialen worden gebruikt, en aan de oost- en de westkant van de Oude Landen komen er extra geluidsmuren. Dat gebeurt op aangeven van onafhankelijke geluidsspecialisten in het milieueffectenrapport (MER) en is ook opgelegd in de bouwvergunning. Een speciale waterstudie voorziet in bijkomende maatregelen in verband met de waterhuishouding. In samenwerking met de stad Antwerpen zal Infrabel ook een natuur- en sportpark aanleggen ter hoogte van de Oude Landen.

Hier vind je meer informatie over deze plannen.

Trekker

Infrabel

Stand van zaken

In mei 2011 diende Infrabel de bouwaanvraag in, in juni 2011 startte een openbaar onderzoek. De buurtbewoners konden gedurende 30 dagen de gedetailleerde inrichtingsplannen inkijken en vragen stellen of opmerkingen geven.

In 2012 kreeg Infrabel een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een ongelijkgrondse spoorvertakking in Ekeren Oude Landen. Tegen deze vergunning werden drie bezwaarschriften ingediend. Daardoor kwam dit dossier terecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb). Momenteel wacht Infrabel op een uitspraak van de RvVb.

Dit project zit in fase 2.

Fase

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info