Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Gefaseerde natuurontwikkeling > Compensatieplan Deurganckdok

Voorstel gefaseerde realisatie natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever


Compensatieplan Deurganckdok


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen Nieuw Arenberg fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2
ACTIE : COMPENSATIEPLAN DEURGANCKDOK

Het Nooddecreet van december 2001 koppelde de verdere bouw van het Deurganckdok aan een compensatieplan met permanente en tijdelijke natuurcompensatiegebieden. Dit plan vereffent tegelijk de historische rekening van enkele eerdere havenprojecten, waarbij natuurlijke leefgebieden verdwenen waren. Het actieprogramma legt de opvolging van de natuurontwikkeling in deze compensatiegebieden vast en bepaalt bovendien de voorwaarden om de tijdelijke natuurcompensatiegebieden voor havenontwikkeling in te kunnen zetten.

Waar?  

Op Linkerscheldeoever in de gemeenten Beveren, Zwijndrecht: Putten West en Zoetwaterkreek, Doelpolder Noord en Brakke Kreek, Drijdijck, Paardenschor, Groot Rietveld, Haasop, Verrebroekse Plassen, Vlakte van Zwijndrecht, Gedempt Doeldok, MIDA-vlakte.Wat?

Het Nooddecreet van 14 december 2001 was een uitzonderingswet waardoor de werken aan het Deurganckdok konden worden voortgezet. Als compensatie voor de leefgebieden die plaatsmaakten voor het dok, duidde het decreet een aantal tijdelijke en permanente natuurgebieden aan. Tegelijk compenseert de Vlaamse Regering hiermee het 'historisch passief': de natuur die eerder al voor havenontwikkeling heeft plaatsgemaakt.

Het 'compensatieplan voor Deurganckdok en het historisch passief' in dit decreet omvat de volgende permanente natuurcompensatiegebieden :

  • Putten West en Zoetwaterkreek;
  • Doelpolder Noord en Brakke Kreek;
  • Drijdijck;
  • Paardenschor;
  • Groot Rietveld;
  • Haasop.

Daarnaast zijn er ook tijdelijke gebieden aangeduid om de natuurdoelstellingen te helpen behalen. Kust- en koloniebroeders zoals kluut, visdief en zwartkopmeeuw kunnen dankzij het natuurcompensatieplan voor het Deurganckdok terecht in een tijdelijk broedgebied op de (beschikbare) opgespoten zandgronden in de Waaslandhaven. Die gronden liggen echter klaar om op termijn voor havenontwikkeling te worden gebruikt. Bovendien is zo'n opgespoten vlakte eerder een surrogaat-broedgebied. Het gaat om toekomstige haventerreinen met een belangrijke natuurwaarde, die op termijn zullen verdwijnen :

  • Verrebroekse Plassen;
  • Vlakte van Zwijndrecht;
  • Gedempt Doeldok;
  • MIDA-vlakte.

Deze terreinen trekken allerlei planten en dieren aan. Voor ze in gebruik genomen kunnen worden voor verdere havenontwikkeling, moeten de natuurdoelstellingen elders gerealiseerd worden. Daarvoor zorgen de natuurkerngebieden van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' , dat de gepaste oppervlaktes en leefgebieden vastlegt. De voorkeur gaat uit naar meer natuurlijke en duurzame habitattypes om de kluut en consoorten op te vangen: slikken en schorren, oftewel estuariene natuur. Dit natuurtype wordt ontwikkeld in Prosperpolder Noord en het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG), Doelpolder. Zodra daar voldoende broedgebied voor deze vogelsoorten is gerealiseerd, kunnen de MIDA-vlakte, het gedempte deel van het Doeldok en de Vlakte van Zwijndrecht zoals gepland worden omgevormd tot haventerreinen.

De Verrebroekse Plassen zijn ontstaan in het gebied dat al is uitgegraven voor de derde fase van het Verrebroekdok. Toen de werken kwamen stil te liggen, ontwikkelde deze zone zich spontaan tot een zeer belangrijk waterrijk gebied voor overwinterende watervogels en tal van broedvogels. Binnen enkele jaren zal het nieuwe natuurkerngebied Prosperpolder Zuid (fase 1) voor deze soorten een duurzame uitwijklocatie bieden en kan het Verrebroekdok dus worden uitgebreid zoals gepland.

De Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever volgt de realisatie van dit compensatieplan Deurganckdok op en rapporteert aan de Vlaamse Regering over de bijdrage van de natuurgebieden aan de Europese natuurdoelen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) levert hiervoor de monitoringsresultaten aan en het Agentschap Natuur en Bos volgt er de natuurontwikkeling op.

Trekker

Agentschap Natuur en Bos (ANB), in samenwerking met Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, departement voor Mobiliteit en Openbare Werken

Stand van zaken

Deze actie loopt momenteel (fase 4).

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie gedeeltelijk niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info