Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Gefaseerde natuurontwikkeling > Opmaak en realisatie onteigeningsplannen Nieuw Arenberg fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2

Voorstel gefaseerde realisatie natuurkernstructuur op de Linkerscheldeoever


Compensatieplan Deurganckdok


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen voor natuurontwikkeling


Opmaak en realisatie onteigeningsplannen Nieuw Arenberg fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2
ACTIE : OPMAAK EN REALISATIE ONTEIGENINGSPLANNEN NIEUW ARENBERG FASE 2 EN PROSPERPOLDER ZUID FASE 2

In het actieprogramma zijn ook al de onteigeningsplannen voor toekomstige natuurkerngebieden van een mogelijke tweede fase van hetGRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' opgenomen. Deze plannen kunnen worden uitgevoerd zodra het nodig is.

Waar?  

In de gemeente Beveren voor de ontwikkeling van twee natuurgebieden: Prosperpolder Zuid fase 2 en Nieuw-Arenbergpolder fase 2.Wat?

Nieuw-Arenbergpolder fase 2 en Prosperpolder Zuid fase 2 krijgen volgens het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' tot 2028 een agrarische bestemming; daarna krijgen ze een natuurbestemming. In 2028 zal worden gekeken of, dankzij de natuurkerngebieden voor de eerste vier natuurgebieden op Linkerscheldeoever [link met actie 02.1.5], de natuurdoelen van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Zeeschelde' gehaald worden. Als dat het geval is, zal de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat deze twee aangeduide gebieden toch landbouwgebieden blijven. Worden deze natuurdoelen niet gehaald, dan zullen de natuurkerngebieden Prosperpolder Zuid fase 2 en Nieuw-Arenbergpolder fase 2 ingericht worden als natuurgebied. Daarvoor is dan een onteigeningsplan nodig.

Trekker

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

Stand van zaken

Onteigeningsplannen opmaken voor Prosperpolder Zuid fase 2 en Nieuw-Arenbergpolder fase 2 is niet aan de orde tot 2028 en zal enkel gebeuren als de natuurdoelen tegen dan niet gehaald worden dankzij de vier eerst te realiseren natuurgebieden op Linkerscheldeoever (fase 0).

Fase

DISCLAIMER

Door de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen en van het GRUP havenontwikkeling Linkeroever kan deze actie niet (verder) uitgevoerd worden.

U vindt de inhoud van de actie hier nog steeds ter informatie, in afwachting van een eventuele nieuwe beslissing van de Vlaamse Regering over de Linkerscheldeoever.

De acties op Rechterscheldeoever lopen door net als overkoepelende acties zoals Havenland, milieuacties, ...
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info