Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Alle nieuws


ALLE NIEUWSInloopavond voor bewoners over vernietiging GRUP AZA


28 juni 2017

Op woensdag 28 juni organiseerde de Vlaamse Overheid in het sluisgebouw van Kallo een inloopavond voor de bewoners van Ouden Doel, Rapenburg, Doelpolder, Doel-Centrum en Ontwikkelingszone Saeftinghe.

Lees meer


Raad van State vernietigt GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen voor Linkerscheldeoever, niet voor Rechterscheldeoever


12 mei 2017

Op vrijdag 12 mei 2017 heeft de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) afbakening zeehavengebied Antwerpen van april 2013 vernietigd voor Linkerscheldeoever. Hierdoor vallen de onteigeningsplannen voor de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en voor de natuurgebieden Prosperpolder Zuid fase 1, Doelpolder Midden, Nieuw Arenberg fase 1 en Grote Geule weg. Op Rechterscheldeoever blijft het GRUP onverminderd van kracht.

Lees meer


Zitting Raad van State GRUP AZA - Auditeur blijft bij negatief advies


2 mei 2017

Op 28 april bevestigde de auditeur zijn negatief advies aan de Raad van State over de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan afbakening Zeehavengebied Antwerpen.

Nu blijkt dat hij niet alleen de vernietiging van de natuurgebieden op de Linkerscheldeoever voor ogen heeft, maar ook alle bestemmingen (haven, landbouw, natuur) op de Rechterscheldeoever.

De partners van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen wachten nu op de definitieve uitspraak van de Raad van State.

Alles over het GRUP afbakening Zeehavengebied Antwerpen, vind je op de website van Ruimte Vlaanderen.


Havenhelden vliegen havengebied van Antwerpen te hulp


30 maart 2017

Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, een echte superheld vloog donderdag 30 maart 2017 ter hoogte van Kallo boven de Schelde op zoek naar Havenhelden. Zo trapte de Vlaamse overheid haar nieuwe Havenheldencampagne af. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts roept iedereen op om geëngageerde mensen te nomineren als Havenheld op de website www.havenhelden.be: "De inwoners van het havengebied van Antwerpen dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling ervan. De haven is het werk van velen, en ook het plezier delen we met velen. De inwoners van het Antwerpse havengebied dragen op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling ervan. Hun heldendaden verdienen meer dan alleen maar een spreekwoordelijk bloemetje."

Lees meer


Start van de opmaak van het LandbouwEffectenRapport voor een vlottere verkeersdoorstroming op de E34


24 maart 2017

Op dinsdag 7 maart 2017 informeerde de Vlaamse overheid meer dan 140 landbouwers en eigenaars van gronden langs de E34 over de plannen voor uitbreiding van de capaciteit op de E34 vanaf het complex Waaslandhaven-Oost.

Omdat landbouwers de belangrijkste gebruikers zijn van de gronden langs de E34, start het Departement MOW (afdeling Maritieme Toegang) en de Vlaamse Landmaatschappij met de opmaak van het Landbouweffectenrapport (LER). Hiermee willen ze de gevolgen van de infrastructuurwerken voor de landbouw langs de E34 grondig in kaart te brengen.

Het LER vormt de eerste stap in de opmaak van het milieueffectenrapport en het GRUP.

Alle informatie over de opmaak van het LER, lees je in de 'Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven'.


Anouk Pattyn is nieuwe bemiddelaar


17 januari 2017

Sinds 1 december is Anouk Pattyn de nieuwe bemiddelaar bij grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Zij treedt daarmee in de voetsporen van Lieve Verfaillie. Als bemiddelaar is zij het aanspreekpunt voor de plaatselijke bevolking bij de voorbereiding, het beslissingstraject en de uitvoering van grote infrastructuurwerken.

Lees meer


Raad van State spreekt zich uit over het GRUP havenontwikkeling Linkeroever


20 december 2016

Op 20 december 2016 meldde de Raad van State haar uitspraak over het GRUP havenontwikkeling Linkeroever (2014). Dit betekent dat grote delen van de recente ruimtelijke bestemmingen op de Linkerscheldeoever vernietigd worden, behalve de natuurgebieden en het Logistiek Park Waasland.

Lees meer


Uitspraak Raad van State: GRUP Rechterscheldeoever blijft van kracht


21 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 meldde de Raad van State haar uitspraak over het GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel Rechterscheldeoever (RSO). De Raad van State verwerpt het verzoek van Vleemo NV. Eerder had de Raad ook alle andere verzoeken tegen het GRUP, deel RSO, afgewezen.

Door deze laatste uitspraak van de Raad van State staat het nu vast dat het GRUP op de Rechterscheldeoever van kracht zal blijven.

De bestemming van de verschillende gebieden op Rechterscheldeoever vindt u op de website Ruimte Vlaanderen:


Saeftinghe krijgt doorstart als complex project


18 juli 2016

Om de noodzakelijke extra containercapaciteit voor de Haven van Antwerpen te realiseren start de Vlaamse Regering met een 'complex project'. Binnen zo'n 'complex project' kan de piste van een Saeftinghedok samen met alle mogelijke alternatieven onderzocht worden. Alle betrokken partijen krijgen inspraak in het proces. Minister Weyts wil "Zo snel mogelijk een gedragen oplossing".

Lees meer


Welkom in Havenland: ontdek de recreatieve troeven van de haven van Antwerpen


5 juli 2016

De haven van Antwerpen heeft heel wat te bieden aan ontspanning, waardevolle natuur en uniek erfgoed. Met het ambitieuze onthaal- en recreatieplan Havenland wil de haven bezoekers alle troeven van het havengebied van dichtbij laten beleven: maritieme, logistieke en industriële activiteiten, erfgoed, polderlandschap, natuurontwikkeling en de Schelde.

In de folder 'Welkom in Havenland' maak je kennis met Havenland. Je ontdekt de mooiste havenlandplekjes met de fiets, werpt een blik achter de havenschermen of trekt eropuit in een weergaloze natuur. Vier onthaalpunten wijzen de weg in het havengebied.

De groene gordel rond Kallo brengt je langs natuur, militair erfgoed, haveninfrastructuur, sport, ontspanning en... langs de Schelde. Plan je fietstocht of wandeling met de folder 'Een groene gordel rond Kallo'.

Lees meer over Havenland in het persbericht.


Openbaar onderzoek kennisgeving MER en infomarkt Grote Geule (Linkerscheldeoever)


26 april 2016

Van 27 april tot en met 27 mei loopt het openbaar onderzoek rond de kennisgeving over het milieueffectenrapport voor de natuuruitbreiding van Grote Geule. Op 26 april 2016 vond een infomarkt plaats in het Ontmoetingscentrum Ermenrike in Kieldrecht van 17 uur tot 21 uur.


Vlaanderen verbaasd over advies Europese Commissie over proactieve natuurontwikkeling havengebied Antwerpen


29 februari 2016

Volgens een advies van de Europese Commissie is de aanpak van proactieve natuurontwikkeling in het havengebied Antwerpen niet conform de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De Commissie meent dat "de aanleg van de nieuwe natuurgebieden zoals beschreven in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever' (oktober 2014), niet gebeurt om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding voor natuur te voorkomen of te verminderen, maar wel om deze te compenseren". Vlaanderen is verbaasd over dit advies. Temeer omdat Europa nog recent met veel lof sprak over deze aanpak.

Lees meer


Raad van state: GRUP blijft geldig op RSO


15 februari 2016

De Raad van State heeft zes verzoeken tot vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' voor Rechterscheldeoever (RSO) verworpen. Het GRUP blijft dus van kracht op Rechterscheldeoever. Over een zevende en laatste vernietigingsverzoek van het GRUP RSO dient de Raad nog een uitspraak te doen.

Lees meer


'Havenland' start in voorjaar 2016


8 januari 2016

Met de goedkeuring van het strategisch project 'Havenland' door Vlaams minister Schauvliege in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan vanaf het voorjaar 2016 het nieuwe actieplan voor onthaal en recreatie in het havengebied van start gaan.

Lees meer


GRUP Havengebied Antwerpen gedeeltelijk geschorst


26 november 2015

De Raad van State heeft op 20 november het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkeroever' gedeeltelijk geschorst. De schorsing betreft enkel het gebied waar een Saeftinghedok kan komen en de onmiddellijk aangrenzende delen rond Doel-centrum. De Vlaamse overheid zal het arrest nu zorgvuldig analyseren om te bepalen hoe het best wordt omgegaan met de bezwaren van de Raad van State.

Lees meer


9 november: debatavond over leefbaarheid in en om de haven


2 november 2015

De milieuraad van Beveren organiseert op maandag 9 november een debatavond over de groei van de Waaslandhaven en de invloed hiervan op de Beverse woonkernen. Je bent welkom vanaf 19 uur in de schouwburg van CC Ter Vesten, Gravenplein 2 in 9120 Beveren-Waas.

Lees meer


Havengemeenschap lanceert derde duurzaamheidsverslag


2 november 2015

Burgers, bedrijven en overheden in het havengebied Antwerpen werken samen om duurzaamheid in de haven in kaart te brengen en te verbeteren. Op 22 oktober lanceerde de havengemeenschap haar derde duurzaamheidsverslag, het resultaat van een uitgebreide dialoog met alle betrokken partijen.

Lees meer


Volg het archeologisch onderzoek in de Waaslandhaven


16 oktober 2015

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het Logistiek Park Waasland is in het westelijke deel (65 hectare) van het gebied een archeologisch onderzoek aan de gang. Archeologen zoeken er naar sporen van menselijke activiteit uit de steentijd. Je kan hun graafwerk volgen op deze blog.

Lees meer


Vlaamse overheid betreurt verstoring infomarkt Doelpolder en Nieuw Arenbergpolder


23 september 2015

Op dinsdag 22 september hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Ze werd echter verstoord door een 50-tal actievoerders die zich verzetten tegen de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven.

Lees meer


Infomarkt geeft omwonenden uitleg over de plannen voor twee nieuwe natuurgebieden


22 september 2015

Op dinsdag 22 september organiseerde de Vlaamse overheid een infomarkt over de inrichting van twee natuurgebieden in Beveren: een gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) van 300 hectare in de Doelpolder, en 50 hectare zilte graslanden in de Nieuw Arenbergpolder. In de komende weken worden de inrichtingsplannen voor beide gebieden aan een openbaar onderzoek onderworpen en kunnen belangstellenden hun opmerkingen formuleren.

Lees meer


Bezoek de nieuwe infokeet in Prosperpolder!


18 september 2015

Op zaterdag 19 september opent de infokeet van het Hedwige-Prosperproject opnieuw haar deuren. Daar kun je dit unieke Sigmagebied nog beter ontdekken met allerlei nieuwe snufjes en aan de hand van de expertise van Waterwegen en Zeekanaal NV, het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provincie Zeeland.

Lees meer


Werken aan de E34 in Vrasene


16 september 2015

Op 24 augustus startte het Agentschap Wegen en Verkeer met het heraanleggen van het op- en afrittencomplex Vrasene op de E34. Deze werken zijn een belangrijke eerste stap om de Waaslandhaven beter bereikbaar te maken en het verkeer veiliger en vlotter te laten doorstromen.

Lees meer


Nieuwe spoorbruggen voor meer transport via water en spoor


14 september 2015

Minister Ben Weyts en schepen Koen Kennis huldigden op 18 augustus zes vernieuwde spoorbruggen in. De spoorbruggen zijn een onderdeel van het Masterplan 2020. Ze zullen bijdragen tot meer transport van goederen over het water en het spoor. De werken namen ruim drie jaar in beslag.

Lees meer


Eerste windmolen Waaslandhaven volledig klaar


29 juli 2015

Op het bedrijfsterrein van Luik Natie in de Waaslandhaven is de eerste turbine van het nieuwe windmolenpark volledig klaar. Tegen eind oktober moeten er in de haven vijftien windmolens op volle kracht draaien en stroom leveren aan zo'n 35.000 gezinnen. Op termijn komen er veertig tot vijftig windmolens in de Waaslandhaven.

Lees meer


Vlaamse Regering zet nieuwe stap in ontwikkeling Saeftinghedok


17 juli 2015

De Vlaamse Regering gaat verder met de ontwikkeling van een nieuw Saeftinghedok. Na de positieve Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) wordt er nu een milieueffectenrapport opgemaakt. "Cruciaal is evenwel de koppeling met de mobiliteitsontsluiting van de Waaslandhaven, de Linkerscheldeoever en een derde Scheldekruising zoals voorzien in het Masterplan 2020", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Tegelijkertijd zetten we in op betere samenwerking tussen de havens om zo extra trafieken te genereren én containercapaciteit optimaal te benutten."

Lees meer


Waaslandhaven klaar voor bouw windmolenpark


1 juli 2015

Vorige week werd op de terminal van Katoen Natie aan het Vrasenedok de eerste lading gondels en wieken gelost voor de bouw van het nieuwe windmolenpark in de Waaslandhaven. In een eerste fase komen er 15 windmolens van elk 3 megawatt. Samen kunnen ze stroom leveren aan 35.000 gezinnen.

Lees meer


Telling van Rugstreeppadden in de haven op 5 juni


4 juni 2015

Natuurpunt organiseert op vrijdagavond 5 juni een telling van rugstreeppadden in de haven. Deze beschermde dieren leven er in een dertigtal aangelegde poelen, die met elkaar in verbinding staan door stapstenen en corridors. Dit netwerk van ecologische infrastructuur in het havengebied Antwerpen geeft de rugstreeppadden nieuwe kansen.

Lees meer


Openbaar onderzoek rond fase twee natuurontwikkeling Opstalvallei


29 mei 2015

Van 29 mei tot en met 27 juni 2015 kunnen alle omwonenden en geïnteresseerden de plannen voor de tweede fase van de natuurontwikkeling in de Opstalvallei inkijken. Tijdens die periode loopt het openbaar onderzoek over de stedenbouwkundige vergunning die het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen in april 2015 aanvroeg. De nieuwe natuur in Berendrecht en Stabroek moet de uitbreiding van het havengebied Antwerpen compenseren.

Lees meer


24 nieuwe actiefiches online


22 mei 2015

Vandaag komen er 24 nieuwe actiefiches online. Daarin kan je meer lezen over hoe de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen tot stand komt.

Lees meer


Auditeur vraagt Raad van State om het GRUP voor het havengebied Antwerpen niet te schorsen


11 mei 2015

Antwerpen, 11/5/2015 - De auditeur van de Raad van State heeft recent advies uitgebracht over de twee verzoeken tot schorsing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkerscheldeoever', definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014. De auditeur adviseert de Raad van State om het GRUP niet te schorsen, omdat niet voldaan is aan de voorwaarde van spoedeisendheid.

Lees meer


Deurganckdoksluis gevuld met 1,6 miljoen kubieke meter water


5 mei 2015

De Deurganckdoksluis - de grootste sluis ter wereld - werd van maandag 27 april tot zondag 3 mei vol water gepompt. Op zeven dagen tijd vulden gigantische pompen de sluis met maar liefst 1,6 miljoen kubieke meter water. Voor de sluis in gebruik kan worden genomen, vermoedelijk in maart 2016, moeten de vier sluisdeuren nog worden aangebracht.

Lees meer


Vlamingen zetten voeten in Deurganckdoksluis


7 maart 2015

Na meer dan twee jaar zijn de betonwerken in de Deurganckdoksluis zo goed als klaar. Vooraleer het Scheldewater vanaf eind april de sluis zal vullen, zet de NV Deurganckdoksluis - de bouwheer van de grootste sluis ter wereld- nog een laatste keer de deuren van deze indrukwekkende werf open voor het grote publiek. Vandaag en morgen krijgen bezoekers de unieke kans om voor de allerlaatste keer over de bodem van de sluis te wandelen en dit gigantische bouwwerk van dichtbij te bewonderen. Elke bezoeker kan bovendien peter/meter worden van zijn/haar vierkante meter Deurganckdoksluis. Een certificaat zal dienen als bewijs van dit unieke stukje 'eigendom'.

Lees meer


Eerste editie van de Havenkrant


6 maart 2015

Vandaag rolde de eerste Havenkrant van de pers. Daarin lees je voortaan wat er leeft in en rond het havengebied van Antwerpen.

De haven is meer dan bedrijvigheid alleen. Ruimte voor economie gaat hand in hand met aandacht voor natuur en milieu, landbouw, bewoning, erfgoed, mobiliteit en recreatie. De Vlaamse Regering heeft beslist het havengebied verder te ontwikkelen, maar in evenwicht met de omgeving in al haar facetten. Hoe we de soms uiteenlopende belangen kunnen verzoenen, is vastgelegd in een actieprogramma. De Havenkrant laat zien hoe de acties op het terrein vorm krijgen.

Bekijk het eerste nummer van de Havenkrant PDF document - 2,32 MB


Aangepast GRUP afbakening zeehavengebied Antwerpen van kracht


12 december 2014

Op 24 oktober 2014 heeft de Vlaamse Regering een aangepast GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', voor Linkerscheldeoever, definitief vastgesteld. Eind vorig jaar had de Raad van State het GRUP gedeeltelijk geschorst omdat de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP onvoldoende bepaalden dat natuurontwikkeling vooraf moet gaan aan havenontwikkeling. Nu heeft de regering het GRUP aangepast aan dat bezwaar, waardoor de verdere ontwikkeling van het havengebied Antwerpen weer mogelijk is. Het aangepaste GRUP is van kracht sinds 12 december 2014.


Nederland keurt ontpoldering Hedwigepolder definitief goed


12 november 2014

De Nederlandse Raad van State heeft de bezwaren tegen de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder ongegrond verklaard. Dat betekent dat de Nederlandse overheid die 295 hectare kan aankopen en omvormen tot getijdennatuurgebied. De Hedwigepolder maakt samen met de Vlaamse Prosperpolder deel uit van het Sigmaplan.


Vlaamse Regering heeft aangepast GRUP Zeehavengebied Antwerpen goedgekeurd


24 oktober 2014

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 24 oktober 2014 het aangepaste gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" definitief goedgekeurd. Met die beslissing komt de regering tegemoet aan een bezwaar van de Raad van State. Eind vorig jaar had de Raad van State het GRUP gedeeltelijk geschorst omdat de stedenbouwkundige voorschriften bij het GRUP onvoldoende bepaalden dat natuurontwikkeling vooraf moet gaan aan havenontwikkeling. Nu heeft de regering het GRUP aangepast aan dat bezwaar, waardoor de verdere ontwikkeling van het havengebied Antwerpen mogelijk wordt. Bovendien zorgt het voor rechtszekerheid bij bedrijven die in het gebied willen investeren.


Openbaar onderzoek en infomarkt Prosperpolder Zuid (Linkerscheldeoever)


oktober 2014

Van 3 september tot 2 oktober liep het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag voor de natuurinrichting van Prosperpolder Zuid. Op 4 september 2014 vond een infomarkt plaats in het Ontmoetingscentrum Ermenrike in Kieldrecht van 17 uur tot 21 uur.


Onteigeningsplan Doelpolder Midden (Beveren) op 25 juli 2014 gepubliceerd in Belgisch Staatsblad


juli 2014

Op 30 april 2013 had de Vlaamse regering het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' definitief vastgesteld. Het onteigeningsplan Doelpolder Midden was er niet in opgenomen. Wel gaf de Vlaamse Regering aan de minister van ruimtelijke ordening de opdracht om dat onteigeningsbesluit dringend op te stellen.

Het onteigeningsbesluit is op 6 juni 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (25 juli 2014). Het besluit slaat op een oppervlakte van 185ha 20a 85ca. De afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is gelast met de verwerving van de eigendommen. Door de onteigening zal het natuurkerngebied Doelpolder Midden ingericht kunnen worden als een gereduceerd getijdengebied, omringd door waterkerende dijken. De werkzaamheden starten ten vroegste in 2016 en zullen ongeveer twee jaar duren.

Doelpolder Midden omvat de woningen in Rapenburg en enkele landbouwbedrijven. De gronden zijn grotendeels in gebruik voor landbouwactiviteiten. Wie door deze maatregel getroffen is, kan een beroep doen op begeleiding door de bemiddelaar als hij of zij dat wenst.


Doelpolder Midden (Beveren) wordt ingericht als gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG)


18 juni 2014

Studie havenbedrijf en MLSO over ontwikkelingszone Saeftinghe


27 juni 2014

Tijdens de vergadering van het Centraal Netwerk voor de Ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen, werden donderdag de resultaten voorgesteld van de studie over de potentiële invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe. De studie werd in opdracht van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever uitgevoerd door de RebelGroup die drie invulscenario?s heeft bekeken.


Grote belangstelling voor geplande natuurcompensatie in de Opstalvallei


24 april 2014

De komende maanden vraagt het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen de stedenbouwkundige vergunning aan voor de tweede fase van de natuurontwikkeling in de Opstalvallei in de Stabroekse en Berendrechtse Polder. De inrichtingswerken in de Opstalvallei moeten de natuur compenseren die verloren gaat door de uitbouw van de Antwerpse haven in het natuurcomplex De Kuifeend. Om de bevolking te informeren over de plannen voor het gebied organiseerden de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk havenbedrijf, in overleg met het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo en de gemeente Stabroek, vandaag een druk bijgewoonde infomarkt.


Infomarkt over het inrichtingsproject 'Opstalvalleigebied (fase 2)'


16 april 2014

Het Opstalvalleigebied wordt als natuurgebied ingericht om de natuur te compenseren die verloren gaat door de havenontwikkeling. De inrichting van de vallei als natuurgebied maakt deel uit van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.

Op donderdag 24 april 2014 van 17 tot 21u krijgen bewoners en omwonenden van het Opstalvalleigebied meer informatie over de tweede fase van het project. De infomarkt vindt plaats in het Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht. Tel 03/2892800.


Nederland wijst Hedwigepolder aan als Natura 2000-gebied - Betrokkenen kunnen plannen inkijken tot 2 april 2014


24 februari 2014

De Nederlandse staatssecretaris voor Economische Zaken Dijksma heeft de Hedwigepolder aangewezen als Natura 2000-gebied. Zo kan in de Nederlandse Hedwigepolder, maar ook in het noordelijke deel van de Vlaamse Prosperpolder, een gebied van 440 hectare getijdennatuur ontwikkeld worden.


Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) havengebied Antwerpen gedeeltelijk geschorst


6 december 2013

De schorsing beperkt zich tot het grondgebied van Beveren en Sint-Gillis-Waas. Bovendien zijn de groene gebieden die het GRUP in die gemeenten aanduidt, uitgesloten van de schorsing. De delen van het GRUP die betrekking hebben op het grondgebied van Zwijndrecht, Antwerpen en Stabroek en de groene gebieden in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn niet geschorst en blijven dus onverminderd van kracht.


Een weekend boordevol haven Slotfeest 150 jaar Schelde en Vlaamse havendag in Antwerpen groot succes


22 september 2013

Antwerpen sluit twee dagen feest en een geslaagde havendag af. Zaterdag trok het slotfeest 150 jaar Schelde ruim 23.000 bezoekers naar de Scheldekaaien voor een indrukwekkende maritieme parade (10.000 toeschouwers) en een spetterend avondfeest (13.000 bezoekers).


Beslissing Afbakening zeehavengebied Antwerpen verschenen in het Belgisch Staatsblad


3 juni 2013

De beslissing over het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen is op 3 juni verschenen in het Belgisch Staatsblad. Twee weken na datum van de publicatie wordt het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan van kracht.


Ruraal Erfgoed Linkeroever


22 mei 2013

In opdracht van de overheid brachten wetenschappelijke onderzoekers het rurale erfgoed van een groot deel van de Linkerscheldeoever in kaart, in woord en in beeld. U vindt hier het volledige eindrapport. De studie zal dienen als basis voor een geïntegreerde aanpak voor erfgoed en landschap bij de concrete uitvoering van de ontwikkeling van het Havengebied Antwerpen.


'Boer en Tuinder' over maatregelen voor landbouw


12 april 2013

Hedwigepolder tussen feit en emotie


25 maart 2013

Een documentaire van de Zeeuwse Omroep© over het teruggeven van land aan het water.


Vlaamse Regering keurt GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen principieel goed en beslist over Actieprogramma


15 maart 2013

Vlaamse Regering keurt GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen en actieprogramma goed


15 maart 2013

De Antwerpse haven is het kloppende hart van onze economie en de motor van onze welvaart. Die rol moet ze blijven spelen. Daarom heeft de Vlaamse Regering op 15 maart het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goedgekeurd.

Met die beslissing legt de regering de nieuwe grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst verder op een duurzame wijze kan ontwikkelen. Tegelijk keurde de regering ook een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet er voor zorgen dat de groei van de haven van Antwerpen samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Het GRUP wordt nu nog voor advies aan de Raad van State voorgelegd, waarna het definitief van kracht zal zijn.

Hier vindt u:


Ontwikkeling Haven van Antwerpen, kansen voor het Waasland


27 februari 2013

Peter Deckers (MLSO) in gesprek met Jan Hemelaer (GRUP).


Toegankelijk voor iedereen


6 februari 2013

Deze website heeft op 6 februari 2013 het Anysurfer-label gekregen. Dat betekent dat ze ook toegankelijk is voor personen met een handicap. Het Anysurfer-label wordt uitgereikt voor een periode van twee jaar.


Termijn voor definitieve vaststelling GRUP verlengd


4 februari 2013

Op vrijdag 1 februari 2013 besliste de Vlaamse Regering om de termijn voor de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' te verlengen met zestig dagen.


TEN-T Executive Agency van de Europese Commissie rapporteert over de EU-gesubsidieerde werken aan de Deurganckdoksluis


30 januari 2013

Plan voor groei tot 2030 is bijna klaar


Jan Hemelaer coördineert nieuwe grote uitbreiding
20 november 2012

Start van de betonconstructies voor de bouw van de Deurganckdoksluis


13 november 2012

Vlaamse Regering kiest voor breed overleg bij uitvoering plannen haven van Antwerpen


7 november 2012

Infomarkt brengt gevolgen havenuitbreiding in kaart


21 juni 2012

Vlaamse overheid corrigeert foute berichtgeving actiecomité Doel 2020 over veiligheid kerncentrale


20 juni 2012

Grote opkomst voor eerste infomarkt over plannen voor de haven van Antwerpen op 19 juni


20 juni 2012

Infomarkten GRUP haven van Antwerpen


6 juni 2012 Bij het openbaar onderzoek van het GRUP worden twee infomarkten opgezet, telkens van 14 tot 21u:


U komt er te weten hoe u aan het openbaar onderzoek kunt deelnemen. Medewerkers van alle betrokken overheidsdiensten zullen u wegwijs maken in de nieuwe plannen en u hun projecten in het gebied voorstellen.


Toelichtende folder bij openbaar onderzoek is uit


4 juni 2012

Klik voor de inhoud van de folder (PDF document - 777 kB) die uitlegt hoe het openbaar onderzoek van het GRUP voor het havengebied in z'n werk gaat.


Openbaar onderzoek GRUP Haven van Antwerpen: 8 juni - 6 augustus 2012


11 mei 2012

De Vlaamse overheid heeft in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) het toekomstige zeehavengebied afgebakend op de linker en rechter Schelde-oever. Op de linkeroever behelst dit plan de uitbreiding van de haven met bijbehorende natuurontwikkeling, maar het besteedt ook aandacht aan de leefbaarheid van de omringende dorpen en aan een economisch rendabele landbouw. Op de rechteroever komt er een betere structurering van sommige gebieden. Enkele beschermende buffers rondom de woonkernen worden uitgebreid en er wordt ruimte gereserveerd voor natuur.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 8 juni tot en met maandag 6 augustus. Alle geïnteresseerden kunnen bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen. Vanaf 21 mei vindt u het GRUP op de website www.ruimtelijkeordening.be. Vanaf 8 juni ligt het plan ter consultatie op de gemeentehuizen van Antwerpen, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stabroek en Zwijndrecht.

Infomarkt op linker- en op rechteroever

In juni worden de plannen voor de ontwikkeling van de Antwerpse haven voorgesteld op twee infomarkten: op 19 juni 2012 in Kallo en op 21 juni 2012 in Stabroek, telkens van 14 tot 21u. Daar verneemt u alles over duurzame havenontwikkeling die een evenwicht zoekt tussen werken, wonen, landbouwen natuur. De infomarkten lichten het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan toe en geven meer informatie over alle begeleidende maatregelen, zoals bv. het Sociaal Begeleidingsplan en de Grondenbank.

U komt er te weten hoe u aan het openbaar onderzoek kunt deelnemen. Medewerkers van alle betrokken overheidsdiensten zullen u wegwijs maken in de nieuwe plannen en u hun projecten in het gebied voorstellen.


Afbakening zeehavengebied in ruimtelijk uitvoeringsplan


9 mei 2012

Evenwichtsoefening tussen havengroei, leefbare polderdorpen, rendabele landbouw en robuuste natuur.


Voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen


27 april 2012

De Vlaamse Regering heeft met de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen een beslissing genomen waardoor de Antwerpse haven verder kan groeien.


Ouden Doel en Rapenburg: op werkbezoek bij de inwoners


13 april 2012

Bemiddelaar en procesmanager zijn op bezoek gegaan in Ouden Doel en Rapenburg en hebben er geluisterd naar de inwoners van de poldergehuchten.

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info