Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Nieuws > Nieuwsbrieven


NIEUWSBRIEVENNieuwsbrief Grote Geule - april 2016

Nieuwsbrief Grote Geule


April 2016

Op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren wordt het natuurgebied Grote Geule uitgebreid. Het project is een onderdeel van de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. De nieuwe inrichting zal Vlaanderen helpen om de natuurdoelen in het kader van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, te halen.

Hiervoor werd een inrichtingsplan ontworpen dat de contouren van het natuurgebied vastlegt en toont hoe we het gebied willen inrichten. Dat ontwerpplan werd opgemaakt in overleg met alle betrokken instanties. De volgende stap is het milieueffectenrapport (MER). Dat onderzoekt welke gevolgen de inrichtingswerken kunnen hebben voor mens en milieu. Voorafgaand aan de opmaak van dit rapport wordt een kennisgevingsnota bekend gemaakt aan de bevolking.

Deze nota beschrijft het ontwerp van inrichtingsplan en hoe we de milieueffecten onderzoeken.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier


Nieuwsbrief Nieuw Arenbergpolder - september 2015

Nieuwsbrief Nieuw Arenbergpolder


September 2015

Op dinsdag 22 september 2015 hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project Nieuw Arenbergpolder fase 1, waarvan de plannen nog tot 15 oktober 2015 op de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren liggen.


Nieuwsbrief Doelpolder midden - september 2015

Nieuwsbrief Doelpolder midden


September 2015

Op dinsdag 22 september 2015 hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. GGG Doelpolder draagt ook bij aan het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter beschermt tegen overstromingen. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project, waarvan de plannen in de loop van oktober - november 2015 op de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren zullen liggen.


Nieuwsbrief natuurgebied Opstalvallei - juni 2015

Nieuwsbrief natuurgebied Opstalvallei


Juni 2015

Van 29 mei tot en met 27 juni 2015 kunnen alle omwonenden en geïnteresseerden deelnemen aan het openbaar onderzoek rond de tweede fase van natuurontwikkeling in de Opstalvallei. Aanleiding is de stedenbouwkundige vergunning die het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen aanvroeg op 28 april 2015. De Opstalvallei krijgt een natuurlijke inrichting ter compensatie van natuurgebieden die verloren gaan bij de verdere ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. Tijdens een infomarkt in april 2014 maakten omwonenden al uitgebreid kennis met de inrichtingsplannen. Nu werd alle informatie nog eens gebundeld in een vlotte en handige nieuwsbrief, zodat alle burgers zich grondig kunnen informeren voor ze deelnemen aan het openbaar onderzoek.


Nieuwsbrief Prosperpolder Zuid

Nieuwsbrief Prosperpolder Zuid


September 2014

Tijdens het openbaar onderzoek kun je de plannen voor de bouwvergunning inkijken en opmerkingen geven. Dat openbaar onderzoek loopt van van 3 september tot en met 2 oktober 2014.

Op donderdag 4 september organiseren we een infomarkt, waar je alle informatie krijgt over de plannen voor Prosperpolder Zuid. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project.


Nieuwsbrief Doelpolder Midden

Nieuwsbrief Doelpolder Midden


Juni 2014

Op het grondgebied van de gemeente Beveren wordt Doelpolder ingericht als gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG). Dat is een gebied waar waardevolle natuur ontstaat onder invloed van een gereduceerd getij. Die natuurontwikkeling past in het Sigmaplan en de ontwikkeling van het Antwerpse havengebied.

Heel wat voorbereidende studies zijn afgerond. Deskundigen hebben verschillende oplossingen bestudeerd om Doelpolder als GGG in te richten. Intussen is het inrichtingsplan voor het GGG Doelpolder klaar. Dat inrichtingsplan legt de contouren van het gebied vast en toont de geplande inrichting. Het inrichtingsplan werd opgemaakt in overleg met alle betrokken instanties.

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info