Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Partners > Overzicht

PARTNERSOm de planning, financiering en samenhang tussen de maatregelen van het actieprogramma te bewaken, bouwde de Vlaamse Regering een sterke overlegstructuur uit.

De procesmanager en het procesteamProcesmanager Jan Hemelaer coƶrdineert de uitvoering van het actieprogramma en volgt die op. Daarin wordt hij ondersteund door een multidisciplinair procesteam. De procesmanager zorgt zelf niet voor de uitvoering, maar begeleidt ze. Hij bewaart het overzicht over het hele ontwikkelingsproces van de haven, bewaakt de samenhang van de maatregelen uit het actieprogramma, voert gericht overleg of signaleert probleempunten aan de Vlaamse Regering. De procesmanager is ook het centrale aanspreekpunt van het ontwikkelingsproces van het Antwerpse havengebied.

Het procesteam bestaat naast vertegenwoordigers van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Infrabel uit vertegenwoordigers van verschillende Vlaamse beleidsdomeinen. Het gaat om de departementen Leefmilieu, Natuur en Energie; Mobiliteit en Openbare Werken; Landbouw en Visserij; Financiƫn en Begroting en, tot slot, Ruimte Vlaanderen. Daarnaast nemen ook een aantal agentschappen van de Vlaamse overheid deel: Onroerend Erfgoed, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal nv, NV De Scheepvaart, Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Het Centraal NetwerkVan bij het begin heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om de verdere ontwikkeling van de haven te laten verlopen via breed overleg. Om de uitvoering van de acties te begeleiden en te ondersteunen richtte de Vlaamse Regering daarom het Centraal Netwerk op. In dat overlegforum komen alle aspecten van het ontwikkelingsproces van het havengebied en het actieprogramma aan bod.

Het Centraal Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van alle organisaties die vanuit hun bevoegdheid en/of expertise een rol spelen bij de verdere uitwerking en opvolging van het actieprogramma. Het gaat om sectororganisaties uit de regio, zoals de landbouw-, natuur- of binnenvaartsector, en overheden van diverse niveaus, zoals de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, de stad Antwerpen, de gemeenten van Beveren, Sint-Gillis-Waas, Zwijndrecht en Stabroek, het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Via het Centraal Netwerk wil de regering alle actoren goed op de hoogte houden van en betrekken bij de uitwerking van het actieprogramma.

WerkgroepenOm de opvolging van de verschillende doelstellingen en acties werkbaarder te maken worden ze toegewezen aan specifieke werkgroepen. Daarin zetelen de projectverantwoordelijken en experts vanuit de organisaties die deel uitmaken van het Centraal Netwerk. Zo zijn er werkgroepen over landbouw, over mobiliteit, over woon-werk-verkeer, over milieu, over natuur, over erfgoed en landschap en over onthaal en recreatie.

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info