Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Over het proces
OVER HET PROCESIn 2009 koos de Vlaamse Regering ervoor om het havengebied Antwerpen verder te ontwikkelen. Die economische groei gebeurt zoveel mogelijk met oog voor leefbaarheid, duurzame mobiliteit, landbouw, natuur en erfgoed.

Maatschappelijk Meest Haalbare AlternatiefDe Vlaamse Regering heeft een duidelijke visie ontwikkeld op het Antwerpse havengebied: 'de uitbouw van een duurzame haven voor de toekomst (2030), waarbij nieuwe welvaart wordt gecreƫerd in een leefbare en gezonde omgeving'. Die visie kwam tot stand door intensief overleg met provincies, gemeenten, belangenorganisaties en experts.

Hoe de haven verder zal groeien, is vastgelegd in het 'Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief' (MMHA). Dat plan is het resultaat van jaren studiewerk, waarbij verschillende scenario's werden afgewogen en vergeleken. De effecten van de verschillende scenario's werden beoordeeld in een milieueffectenrapport (plan-MER) en ter kennisgeving voorgelegd aan de bevolking.

De ontwikkeling van de haven heeft op beide Scheldeoevers een eigen karakter. Op de Rechterscheldeoever, waar de haven al sterk uitgebouwd is, kiest de Vlaamse Regering voor 'inbreiding'. Ook op de Linkerscheldeoever is dat het geval, maar daar komt er nog ongeveer 1000 hectare bij voor extra havenactiviteiten.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplanHet MMHA wordt concreet gemaakt in plannen en projecten. Die zijn er voor sluizen, wegen, spoorwegen, fietspaden, bedrijventerreinen, natuurgebieden ... De ruimte die daarvoor nodig is, heeft de Vlaamse Regering afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Het GRUP legt de contouren vast van de toekomstige havenontwikkeling.

Het geeft ook aan welke gebieden in de onmiddellijke omgeving van de haven bestemd blijven voor landbouw, waar natuur ontwikkeld wordt en waar buffers komen tussen dorpskernen en het havengebied. Sommige ontwikkelingen staan niet in het GRUP. Dan is er nog onderzoek nodig of gaat het om maatregelen die mogelijk zijn zonder ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het actieprogrammaSamen met het GRUP keurde de Vlaamse Regering ook een uitgebreid actieprogramma goed. Dat moet ervoor zorgen dat de groei van het Antwerpse havengebied samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Het gaat om maatregelen die de leefbaarheid van de woonkernen en de landbouw verbeteren, of zich richten op natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, recreatie en waterbeheer.

Sommige gronden in het havengebied krijgen een andere bestemming. Daarom zijn ook onteigeningsplannen en een sociaal begeleidingsplan uitgewerkt.

Meer details over het actieprogramma vindt u hier.

Stand van zakenOp 20 december 2016 en op 12 mei 2017 heeft de Raad van State het GRUP voor de Linkerscheldeoever vernietigd, behalve het westelijk deel van het Logistiek Park Waasland. Daardoor kunnen delen van het MMHA niet uitgevoerd worden, onder meer projecten van havenontwikkeling en de daar aan verbonden natuurontwikkeling. Ten dele wordt dat opgevangen door de start van het complex project "extra containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen", waarover u hier meer informatie vindt: www.extracontainercapaciteit.be.

Voor de Rechterscheldeoever is het duidelijk dat het GRUP van kracht zal blijven. Gedetailleerde informatie over de huidige ruimtelijke bestemmingen en over ruimtelijke uitvoeringsplannen vindt u op de website van Ruimte Vlaanderen.

Luchtfoto - een zicht op havenactiviteit langs de Schelde

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info