Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Over het proces > Waarom wordt de haven ontwikkeld?
WAAROM WORDT DE HAVEN ONTWIKKELD?De totale toegevoegde waarde van het Antwerpse havengebied aan de Vlaamse en Belgische economie wordt geschat op 19 miljard euro per jaar, of 4,8 % van het Belgische BBP. Goederen worden er gelost en geladen, bewerkt, opgeslagen in loodsen en klaargemaakt voor transport. Vanuit Antwerpen verdelen bedrijven hun goederen naar handelscentra en industriegebieden over heel Europa en de rest van de wereld.

WereldhavenElk jaar worden in het havengebied van Antwerpen bijna tien miljoen standaardcontainers geladen en gelost. Daarmee is de haven een speler op wereldschaal. De petrochemische en olie-industrie in de haven is zelfs de grootste in Europa. Ook wat stukgoed (losse goederen) betreft, staat de haven sterk: voor staal, fruit, koffie en hout is Antwerpen eveneens de belangrijkste Europese haven.

WerkgelegenheidZowat 150.000 mensen hebben - direct of indirect - werk dankzij de haven van Antwerpen. In de haven zelf gaat het om meer dan 60.000 mensen, van wie er 15.800 werken in de Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever. Op andere plaatsen in Vlaanderen zorgen de havenactiviteiten voor nog eens 86.000 banen. Tussen de 10 en 30 procent van de inwoners van de omliggende gemeenten werkt in de haven.

Om de werkgelegenheid, de economie en de welvaart in Vlaanderen veilig te stellen kiest de Vlaamse Regering voor een verdere ontwikkeling van het Antwerpse havengebied.

Luchtfoto - een zicht op havenactiviteit langs de Schelde

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info