Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Over het proces > Evenwicht tussen economie en omgeving
EVENWICHT TUSSEN ECONOMIE EN OMGEVINGDe Vlaamse Regering heeft gekozen voor verdere groei van het havengebied, maar die groei moet voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Of nog: de groei van de haven moet gebeuren in evenwicht met de omgeving.

Betere leefbaarheidDe leefbaarheid van de dorpen en de landbouw moet worden gegarandeerd of zelfs verbeterd. Buffers helpen om de leefbaarheid van de naburige polderdorpen te verhogen en de overgang tussen de woonkernen en het havengebied te verzachten. Denk maar aan begroeide dijken of omringende natuur of landbouw. Ook de mobiliteit in het havengebied moet vlotter. Goederen worden zoveel mogelijk vervoerd via de binnenvaart en het spoor. Er komen veilige fietsverbindingen en een uitgebreider collectief vervoer. Volwaardige natuurgebieden met recreatiemogelijkheden worden ontwikkeld en in het hele gebied zal water als een samenhangend systeem worden beheerd (integraal waterbeheer).

Door die evenwichtige aanpak zullen de havenactiviteiten kunnen uitbreiden. Tegelijk komt er toch plaats vrij voor natuurontwikkeling en recreatie, en gaat de leefbaarheid in en rond de haven erop vooruit.

Luchtfoto - een zicht op havenactiviteit langs de Schelde

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info