Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Over het proces > Realisatie extra containerbehandelingscapaciteit
REALISATIE EXTRA CONTAINERBEHANDELINGSCAPACITEITDOELSTELLINGDit project heeft als doelstelling de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen, om de verwachte groei tot 2030 te kunnen accommoderen, de daarmee samenhangende ontwikkeling van industriële/logistieke gronden en de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

In de onderzoeksfase is het de bedoeling om de beste oplossing te filteren uit al de mogelijke alternatieven. Daarvoor worden de verschillende oplossingen op een geïntegreerde manier onderzocht en afgewogen. De beste oplossing wordt uiteindelijk neergeschreven in het voorkeursbesluit. Dit voorkeursbesluit kan, anders dan voorliggende startbeslissing, desgevallend een wijziging of zelfs herroeping van eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering inhouden.

Alle verdere informatie is terug te vinden op een afzonderlijke website:
www.extracontainercapaciteitantwerpen.be


WAAROM EXTRA CONTAINERCAPACITEIT IN ANTWERPEN?De noodzaak en de timing van de realisatie van bijkomende containerbehandelingscapaciteit werd onderzocht in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) voor de invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe fase 1, opgeleverd in 2015. In deze studie werd de nood voor bijkomende containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven geraamd in functie van de verwachte containeroverslagvolumes in de Hamburg - Le Havre range en het marktaandeel dat de haven van Antwerpen kan verwerven. Hieruit blijkt dat ook in die gevallen de varianten in kwestie een ruimschoots positieve maatschappelijke waarde heeft. Door de aldus voorspelde containeroverslag in de haven van Antwerpen te confronteren met de containeroverslagcapaciteit die momenteel in de haven van Antwerpen aanwezig is, werd in de MKBA berekend dat in 2019 de kritische drempel bereikt zal zijn en er een concrete vraag zal ontstaan naar bijkomende containeroverslagcapaciteit, ongeacht of er een hoog, gemiddeld of laag groeiscenario voor de Antwerpse haven wordt gehanteerd.

De ontwikkeling van containerbehandelingscapaciteit hangt samen met het ontwikkelen van bijhorende industriële/logistieke gronden. De samenhang volgt uit het economisch weefsel van de haven van Antwerpen, waar de mix tussen goederenbehandeling, logistiek en industrie elkaar onderling versterkt. Zo voeden de maritieme goederenstromen de havenindustrie, wat deze een belangrijk locatievoordeel oplevert. Anderzijds genereert de industriële cluster veel lading hetgeen de hubfunctie van de Antwerpse haven aanzienlijk versterkt. De ontwikkeling van nieuwe containerbehandelingscapaciteit biedt nieuwe kansen voor de verdere uitbouw van de cluster.

Zowel de containerbehandelingscapaciteit als de industriële/logistieke gronden dienen te kunnen beschikken over een multimodale verkeersverbinding met het hoofdnet. Het gaat dan om spoorlijnen, wegen en binnenvaartontsluiting. Voor de binnenvaart dient voldoende behandelingscapaciteit te worden ingepland, net als voldoende wachtplaatsen voor de binnenschepen.

Luchtfoto - een zicht op havenactiviteit langs de Schelde

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info