Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Publicaties > Publicaties laatste jaar


PUBLICATIES LAATSTE JAARStart opmaak LandbouwEffectenRapport voor vlottere verkeersdoorstroming op de E34

Start opmaak LandbouwEffectenRapport voor vlottere verkeersdoorstroming op de E34


Maart 2017

De Vlaamse overheid plant uitbreiding van de capaciteit op de E34 vanaf het complex Waaslandhaven-Oost. Deze infrastructuurwerken zijn nodig om het toenemende verkeer in de regio op te vangen. Met de opmaak van het Landbouweffectenrapport (LER) brengt de Vlaamse overheid de gevolgen van de infrastructuurwerken voor de landbouw langs van de E34 grondig in kaart. Alle informatie over de opmaak van het LER, lees je in de 'Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven'.


Zesde nummer van de Havenkrant

Ontdek de najaarseditie van de Havenkrant


Oktober 2016

In de najaarseditie van de Havenkrant lees je met welke apps je de haven kan verkennen, hoe landbouwers een veilige haven voor de bruine kiekendief creëren en hoe bedrijven in de haven slim en duurzaam omgaan met hun energiekost.

Verder in dit nummer :

 • Het nieuwe Havenhuis: De vorm van een schip en de textuur van een diamant
 • Pijpleidingtransport in Antwerpen wint aan belang
 • Jan Hemelaer over vierenhalf jaar ontwikkeling havengebied Antwerpen
 • Groene buffers in het havengebied

Folder : Welkom in Havenland

Welkom in Havenland


Juni 2016

De haven van Antwerpen heeft heel wat te bieden aan ontspanning, waardevolle natuur en uniek erfgoed. Je ontdekt de mooiste havenlandplekjes met de fiets, werpt een blik achter de havenschermen of je trekt eropuit in een weergaloze natuur. Vier onthaalpunten wijzen de weg in het havengebied. Maak kennis met Havenland in deze folder.


Folder : Een groene gordel rond Kallo

Een groene gordel rond Kallo


Juni 2016

In en rond Kallo kun je nu al voluit genieten van een verrassend rijke natuur en talrijke recreatieve activiteiten. Je ontdekt er de vele rietvelden, de kabbelende Melkader of aanschouwt het historische fort Sint-Marie. Plan je fietstocht of wandeling met deze handige folder.


Nieuwsbrief Grote Geule - april 2016

Nieuwsbrief Grote Geule


April 2016

Op het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis-Waas en Beveren wordt het natuurgebied Grote Geule uitgebreid. Het project is een onderdeel van de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. De nieuwe inrichting zal Vlaanderen helpen om de natuurdoelen in het kader van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden, te halen.

Hiervoor werd een inrichtingsplan ontworpen dat de contouren van het natuurgebied vastlegt en toont hoe we het gebied willen inrichten. Dat ontwerpplan werd opgemaakt in overleg met alle betrokken instanties. De volgende stap is het milieueffectenrapport (MER). Dat onderzoekt welke gevolgen de inrichtingswerken kunnen hebben voor mens en milieu. Voorafgaand aan de opmaak van dit rapport wordt een kennisgevingsnota bekend gemaakt aan de bevolking.

Deze nota beschrijft het ontwerp van inrichtingsplan en hoe we de milieueffecten willen onderzoeken. Tijdens het openbaar onderzoek van 9 mei tot en met 8 juni 2016 kun je de kennisgeving inkijken in je gemeente en opmerkingen en aanvullingen insturen.

Op dinsdag 26 april ben je welkom op de infomarkt in Kieldrecht. Die avond kun je kennismaken met het ontwerp van inrichtingsplan en vragen stellen aan de projectmedewerkers. In deze nieuwsbrief stellen we het inrichtingsplan voor en ontdek je hoe je kunt reageren op de kennisgeving.


Vijfde nummer van de Havenkrant

Ontdek het lentenummer van de Havenkrant


April 2016

In het lentenummer van de Havenkrant kom je te weten hoe het Carloopproject tweedehandsauto's terughaalt uit Afrika voor recyclage en hergebruik, krijg je een overzicht van de wegenwerken die de komende jaren in de steigers staan in en rond het havengebied Antwerpen en stap je mee aan boord van de vogeltelboot op de Schelde.

Verder in dit nummer :

 • CEO Marc Beerlandt over de verhuizing van MSC
 • Hoe doen we straks aan landbouw in Prosperpolder?
 • SIRA-opleiding geeft jongeren tweede kans in chemiesector
 • Kieldrechtsluis lokt grotere schepen en bedrijven naar Waaslandhaven

Vierde nummer van de Havenkrant

Vierde nummer van de Havenkrant


December 2015

In deze Havenkrant lees je hoe de voltallige havengemeenschap samen timmerde aan het derde duurzaamheidsverslag van het havengebied Antwerpen, hoe netbeheerder Elia het hoogspanningsnet in de haven vanaf 2019 fors zal uitbreiden en vernieuwen en hoe het Sigmaplan ook het havengebied beschermt tegen overstromingen.

Verder in deze Havenkrant:

 • Welke impact heeft de groei van de Waaslandhaven?
 • Familie Gillis werd twee keer onteigend: "We zijn trots op ons nieuwe bedrijf"
 • Eerste onderzoeken Ontwikkelingszone Saeftinghe van start

Ontwikkelingszone Saeftinghe: inkijk in het studiewerk

Ontwikkelingszone Saeftinghe: inkijk in het studiewerk


November 2015

Het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' legt op Linkerscheldeoever de contouren vast voor de Ontwikkelingszone Saeftinghe. Het is de laatste locatie binnen het havengebied Antwerpen waar een groot getijdendok kan worden gebouwd.

Voor de invulling van de zone met economische activiteiten maakten het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO), op vraag van de Vlaamse Regering, een maatschappelijke afweging van verschillende scenario's. Dit gebeurde aan de hand van een studie naar de maatschappelijke effecten van het plan, en een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA). De resultaten van beide studies moeten als één geheel gelezen worden. Hieruit blijkt dat het economisch verantwoord is om extra containercapaciteit te voorzien in een Saeftinghedok. De Vlaamse Regering besliste op 17 juli om te starten met een aantal voorbereidende onderzoeken voor de eerste fase van dit project, zoals een bodemonderzoek (archeologische en stabiliteitsstudie) en een inrichtingsstudie (onder de vorm van een project-MER).

Deze twee studies zijn nu online in te kijken op de website van het havenbedrijf.


Nieuwsbrief Nieuw Arenbergpolder - september 2015

Nieuwsbrief Nieuw Arenbergpolder


September 2015

Op dinsdag 22 september 2015 hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project Nieuw Arenbergpolder fase 1, waarvan de plannen nog tot 15 oktober 2015 op de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren liggen.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier.


Nieuwsbrief Doelpolder midden - september 2015

Nieuwsbrief Doelpolder midden


September 2015

Op dinsdag 22 september 2015 hield de Vlaamse overheid in Kieldrecht een infomarkt over de inrichting van twee nieuwe natuurgebieden in Beveren: 300 hectare in de Doelpolder en 50 hectare in de Nieuw Arenbergpolder. De infomarkt had tot doel belangstellenden te informeren over de inrichtingsplannen voor beide gebieden, die tijdens de komende weken aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

Beide natuurgebieden passen in de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. GGG Doelpolder draagt ook bij aan het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter beschermt tegen overstromingen. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project, waarvan de plannen in de loop van oktober - november 2015 op de dienst stedenbouw van de gemeente Beveren zullen liggen.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden, klik hier.


Derde nummer van de Havenkrant

Derde nummer van de Havenkrant


September 2015

In deze Havenkrant lees je onder meer hoe bemiddelaar Lieve Verfaillie het leed verzacht bij onteigeningen en hoe de secretaris- generaal van het Departement MOW de mobiliteit in het havengebied vlot wil trekken. Je komt te weten welke jobkansen de haven biedt en hoe de Schelde zeldzame getijdennatuur creëert. In de Havenkrant krijgen partners en belanghebbenden de ruimte om hun zeg te doen, ook als ze verschillende visies hebben.

Rechtzetting
In de gedrukte Havenkrant van september slopen enkele foutjes in het artikel 'Op zoek naar sporen uit de Steentijd', op p. 27 tot 29. In de digitale versie is dat rechtgezet en vind je de juiste versie van het artikel terug.


Tweede nummer van de Havenkrant

Tweede nummer van de Havenkrant


Juni 2015

In de haven gaat ruimte voor economie hand in hand met aandacht voor natuur en milieu, landbouw, bewoning, erfgoed, mobiliteit en recreatie. De Vlaamse Regering heeft beslist het havengebied verder te ontwikkelen, maar wel in evenwicht met de omgeving in al haar facetten. Daarom volgt de Havenkrant de actualiteit rond de havenontwikkeling op de voet en geeft ze ook het woord aan alle partners en belanghebbenden. In deze juni-editie lees je onder meer hoe landbouworganisaties tegen de ontwikkelingsplannen aankijken, wat toeristen en recreanten in het havengebied kunnen beleven, waarom het Antwerpse havenbedrijf pleit voor een Saeftinghedok, en hoe historisch onderzoek het stratenpatroon van Doel in beeld brengt.

Rechtzetting
In de gedrukte Havenkrant van juni sloop een foutje: de geluidsbelastingskaart op p. 18 gaat niet over de geluidsbelasting in Kallo, maar geeft die van de Rechterscheldeoever weer. In de digitale versie hebben we dat rechtgezet en vind je de juiste kaart van Kallo en Zwijndrecht terug.


Nieuwsbrief natuurgebied Opstalvallei - juni 2015

Nieuwsbrief natuurgebied Opstalvallei


Juni 2015

Van 29 mei tot en met 27 juni 2015 kunnen alle omwonenden en geïnteresseerden deelnemen aan het openbaar onderzoek rond de tweede fase van natuurontwikkeling in de Opstalvallei. Aanleiding is de stedenbouwkundige vergunning die het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen aanvroeg op 28 april 2015. De Opstalvallei krijgt een natuurlijke inrichting ter compensatie van natuurgebieden die verloren gaan bij de verdere ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. Tijdens een infomarkt in april 2014 maakten omwonenden al uitgebreid kennis met de inrichtingsplannen. Nu werd alle informatie nog eens gebundeld in een vlotte en handige nieuwsbrief, zodat alle burgers zich grondig kunnen informeren voor ze deelnemen aan het openbaar onderzoek.


Eerste nummer van de Havenkrant

Eerste nummer van de Havenkrant


Maart 2015

Van harte welkom in het allereerste nummer van de Havenkrant. Daarin lees je voortaan wat er leeft in en rond het havengebied van Antwerpen.

De haven is meer dan bedrijvigheid alleen. Ruimte voor economie gaat hand in hand met aandacht voor natuur en milieu, landbouw, bewoning, erfgoed, mobiliteit en recreatie. De Vlaamse Regering heeft beslist het havengebied verder te ontwikkelen, maar in evenwicht met de omgeving in al haar facetten. Hoe we de soms uiteenlopende belangen kunnen verzoenen, is vastgelegd in een actieprogramma. De Havenkrant laat zien hoe de acties op het terrein vorm krijgen.


Nieuwsbrief Prosperpolder Zuid

Nieuwsbrief Prosperpolder Zuid


September 2014

Tijdens het openbaar onderzoek kun je de plannen voor de bouwvergunning inkijken en opmerkingen geven. Dat openbaar onderzoek loopt van van 3 september tot en met 2 oktober 2014.

Op donderdag 4 september organiseren we een infomarkt, waar je alle informatie krijgt over de plannen voor Prosperpolder Zuid. In deze nieuwsbrief kun je kennismaken met het project.


Nieuwsbrief Doelpolder Midden

Nieuwsbrief Doelpolder Midden


Juni 2014

Op het grondgebied van de gemeente Beveren wordt Doelpolder ingericht als gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG). Dat is een gebied waar waardevolle natuur ontstaat onder invloed van een gereduceerd getij. Die natuurontwikkeling past in het Sigmaplan en de ontwikkeling van het Antwerpse havengebied.

Heel wat voorbereidende studies zijn afgerond. Deskundigen hebben verschillende oplossingen bestudeerd om Doelpolder als GGG in te richten. Intussen is het inrichtingsplan voor het GGG Doelpolder klaar. Dat inrichtingsplan legt de contouren van het gebied vast en toont de geplande inrichting. Het inrichtingsplan werd opgemaakt in overleg met alle betrokken instanties.


Folder - Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het zeehavengebied van Antwerpen

Folder - Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het zeehavengebied van Antwerpen


Juni 2013

Met het plan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' zet de Vlaamse Regering een belangrijke stap vooruit in de realisatie van haar langetermijnvisie op de haven van Antwerpen.

Het afbakeningsplan voor de Antwerpse zeehaven is een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Zo'n plan brengt wijzigingen aan in de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn. Nadat het is goedgekeurd, kunnen nieuwe ontwikkelingen in het gebied een stedenbouwkundige vergunning krijgen, zodat ze kunnen worden gerealiseerd.


Brochure over het sociaal begeleidingsplan voor de betrokken bewoners, eigenaars en landbouwers

Brochure over het sociaal begeleidingsplan voor de betrokken bewoners, eigenaars en landbouwers


Maart 2013

Toen de Vlaamse Regering het toekomstbeeld voor de ontwikkeling van de haven vastlegde, besliste ze tegelijkertijd om een sociaal begeleidingsplan op te maken. Dat plan moet de maatschappelijke gevolgen van de havenontwikkeling opvangen voor al wie getroffen wordt door onteigening. Het sociaal begeleidingsplan werd voorbereid door de bemiddelaar grootschalige Vlaamse infrastructuurwerken en in 2012 definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Indien nodig kan het plan nog bijgestuurd worden.


Bloeiende haven, welvarende regio. Plannen voor de haven van Antwerpen, 2012

Bloeiende haven, welvarende regio. Plannen voor de haven van Antwerpen, 2012


April 2012

In Vlaanderen verdienen 150.000 mensen hun brood dankzij de haven van Antwerpen, direct of indirect. De haven is het kloppende hart van onze economie en de motor van onze welvaart. Die rol moet de haven blijven spelen.

Daarom heeft de Vlaamse Regering in september 2009 een toekomstscenario voor de Antwerpse haven uitgetekend - zowel voor de Rechterscheldeoever als voor de Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever. Dat scenario wordt de komende tijd in plannen en projecten gegoten: voor sluizen en dokken, voor wegen en spoorwegen, voor bedrijventerreinen, voor natuurgebieden, enzovoort.

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info


© 2018 - Vlaamse overheid